Behandeling

Binnen de organisatie van Dichterbij werken veel professionals aan het verbeteren van de kwaliteit van het bestaan van de cliënten. Cliënten, verwanten en begeleiders kunnen gebruik maken van de deskundigheid van een groot aantal medici, specialisten en behandelaars. Zij werken niet alleen intensief samen met specialisten van hun eigen specifieke vakgebied maar ook met deskundigen van andere vakgebieden binnen en buiten Dichterbij.

Vooral rondom complexe ondersteuningsvragen bewijst deze samenwerking zijn waarde. Tevens is er een intensieve samenwerking met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en het Multi Functioneel Centrum Gehandicapten (MFCG).
Behalve dat specifieke expertise wordt ingezet om de ondersteuning en dienstverlening aan de cliënten te optimaliseren, kunnen ook andere hiervan profiteren. Dit kunnen bijvoorbeeld ouders, verwanten, opleidingen, collega zorgaanbieders of externe deskundigen zijn.

In samenwerking met het Maasziekenhuis in Boxmeer is Dichterbij gestart met een polikliniek Verstandelijk gehandicapten. Huisartsen kunnen hun patiënten hier naar toe doorverwijzen als er nader onderzoek of behandeling nodig is met betrekking tot aandoeningen die samenhangen met een verstandelijke beperking.
De specialistische ondersteuning van Dichterbij bestaat o.a. uit:
Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG –arts), Gedragskundigen, logopedie, Holistic Pulsing, fysiotherapie, ergotherapie, Psychomotorische therapie,muziektherapie, dramatherapie, beeldend vormen.
Therapeuten en gedragskundigen uit verschillende specialismen werken vaak intensief met elkaar samen om sensomotorische integratie (SMI) en haptonomie aan te bieden.


Wilt u aanvullende informatie?
De medewerkers van cliëntservice staan u graag te woord.

T: 088 7540 200
E: Clientservice@Dichterbij.nl

Foto Annalies

Cliëntservice

Direct contact 
T 088 7540 200
E-mail

Wij zijn er voor u, als u ons nodig heeft. Meer over Cliëntservice