Missie en visie


Missie
STEVIG realiseert een realistisch perspectief met en voor mensen met een verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen. Door, met veel expliciete kennis, in multidisciplinaire samenwerking en met een goede balans tussen professionele distantie en menselijke betrokkenheid, mensen te behandelen. Implementatie van de behandelresultaten in de vervolgsituatie is onderdeel van de behandeling.

Visie
Mensen hebben balans tussen draagkracht en draaglast nodig om in hun leefomgeving het leven optimaal te leiden. Behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen, dient in samenwerking plaats te vinden en gericht te zijn op balans. Betrokkenheid, deskundigheid en aanspreekbaar zijn op kwaliteit, zijn de uitgangspunten bij de behandeling. De behandeling van de doelgroep zit op het snijvlak van verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ, verslaving, jeugdzorg en forensische problematiek.

STEVIG wil zich profileren als een organisatie die met professionele distantie en menselijke betrokkenheid, op een transparante wijze de cliënt tegemoet treedt en waarmaakt wat zij afspreekt. Voor een professionele afstemming en borging van de behandeling wordt gebruik gemaakt van de ketenbenadering. Binnen de keten is een grote differentiatie waarbij in ieder deel van de keten de behandelprogramma’s in fases zijn opgebouwd en iedere fase begin- en eindtermen heeft. De behandelingen die worden uitgevoerd zijn evidenced based. STEVIG is voor haar medewerkers een betrouwbare, veeleisende en inspirerende werkgever. Ze heeft veel oog voor persoonlijke ontwikkeling en daardoor ook voor professionele groei. Medewerkers hebben faam en zijn trots om bij deze eenheid te werken. Alles wat ze doen en beloven is gestaafd op realiteitszin.


Ga naar website binnenspel.nl