Arts verstandelijk gehandicapten

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen gewoon terecht bij elke willekeurige huisarts. Voor specialistische medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking heeft Dichterbij zogenaamde Artsen Verstandelijk Gehandicapten (de AVG) in dienst.

De AVG's hebben zich, naast hun opleiding tot (huis)arts, gericht op medische problemen die samenhangen met verstandelijke beperkingen (dit kunnen problemen zijn met het gezichtsvermogen, het gehoor, houding en beweging, communicatie, het zenuwstelsel, de stofwisseling, emotionele of psychische problemen, of een combinatie van diverse problemen).

Daarnaast zijn de AVG's gewend samen te werken met begeleiders, pedagogen, specialisten en andere hulpverleners. Wanneer een zorgvrager problemen op meerdere terreinen heeft kan de arts zorgen voor afstemming tussen artsen en andere behandelaars.

Tevens is het voor hen vanzelfsprekend de verstandelijk gehandicapte en diens familie bij de behandeling te betrekken.

De AVG werkt in grotere organisaties zoals Dichterbij. Van daaruit is de arts op afroep beschikbaar voor het geven van advies aan bijvoorbeeld huisartsen. Ook kan advies gevraagd worden door een verstandelijk gehandicapte of diens omgeving (liefst in overleg met de eigen huisarts).

Aanmelding en verwijzing
Deze vinden over het algemeen plaats in overleg met huisarts, indicatie orgaan of MEE.


Wilt u aanvullende informatie?
De medewerkers van cliëntservice staan u graag te woord.

T: 024 -35 71 320
E: Clientservice@Dichterbij.nl
Foto Annalies

Cliëntservice

Direct contact 
T 088 7540 200
E-mail

Wij zijn er voor u, als u ons nodig heeft. Meer over Cliëntservice