Naar inhoud
Foto kaartje

Burgemeester en wethouders gemeente Gennep op bezoek bij Dichterbij

Op dinsdag 25 januari was het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gennep te gast bij Dichterbij. Doel van het werkbezoek was nader kennismaken en informatie uitwisselen over de ontwikkelingen van Dichterbij in de gemeente en de toekomstvisie van de gemeente Gennep.

Zo’n 200 van de 1.000 locaties van Dichterbij liggen in de gemeente Gennep. Daarmee neemt zij een belangrijke plek in de gemeenschap in. Met 2.700 Fte’s in medewerkers, waarvan 560 in Gennep, is Dichterbij ook een van de grootste werkgevers in de gemeente.

Ontwikkelingen gehandicaptenzorg

Het bezoek startte met door cliënten gemaakte lekkernijen bij de koffie. Daarna werd het college meegenomen in de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. En de uitdagingen die Dichterbij heeft om in de toekomst aan de veranderende zorgvraag tegemoet te komen. Zo ook in de gemeente Gennep. Zo neemt de vraag naar individueel geclusterd wonen toe, net zoals de vraag naar meer verbinding met de samenleving vanuit cliënten die alleen wonen. Ook het binden en boeien van medewerkers blijft een belangrijk focuspunt.

Samenwerking

Beide partijen onderstrepen de waarde van goede onderlinge samenwerking. Monique Caubo, bestuurder bij Dichterbij: ‘We ervaren dat de gemeente Gennep blij is met Dichterbij in haar gemeente en ons volledig ondersteunt. Wij zien in de gemeente een partner waarmee we samen vanuit een mooie basis verder kunnen ontwikkelen’.

Ook burgemeester Hans Teunissen kijk terug op een leerzaam bezoek: ‘Het is belangrijk om de wederzijdse wensen en behoeftes in kaart te brengen. Ook met andere partijen zoals woningcorporaties, andere zorgaanbieders en onderwijsinstellingen. Zo bereiden we ons samen voor op de toekomst.’

Foto burgemeester