Naar inhoud

Dichterbij biedt direct een vaste baan bij indiensttreding

Dichterbij biedt, samen met 13 andere Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties, direct een dienstverband voor onbepaalde tijd aan voor verschillende vacatures. Dit is bekrachtigd in de ‘intentieverklaring vast contract’ van Zorg aan Zet, de werkgeversorganisatie in Limburg. Cecile Stallenberg, lid van de Raad van Bestuur ondertekende de verklaring en voegt meteen daad bij het woord. Dichterbij biedt direct een vast contract aan voor diverse functies.

Cecile licht toe: “De afgelopen periode hebben we al zoveel mogelijk invulling gegeven aan deze intentie. Hiermee geven wij een signaal af van waardering en het vertrouwen dat we hebben in een langdurige samenwerking met medewerkers."

Foto: Cecile Stallenberg (Dichterbij) en Raymond Braeken (Zorg aan Zet) ondertekenen de ‘intentieverklaring vast contract’ van Zorg aan Zet.

Ondertekening Zorg aan Zet vast contract

Niet alleen woorden, maar daden

Dichterbij is blij met de inzet en kwaliteiten van iedere medewerker. En vindt dat ze dat niet alleen in woorden, maar ook in daden moet omzetten. Cecile vervolgt: “Daarom maken we er ook werk van om huidige contracten voor bepaalde tijd zoveel mogelijk om te zetten naar vaste contracten. Een vaste baan zien we als dé norm voor een duurzame arbeidsrelatie.”

Baan met vast contract?

Wil je direct met een vast contract aan de slag bij Dichterbij?