Naar inhoud

Dichterbij ontvangt subsidie voor implementatieproject interventie ‘Begeleiders in beeld’

Dichterbij ontvangt, samen met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) en Koraal, subsidie voor het implementatieproject 'Begeleiders in beeld'. Deze bewezen effectieve interventie in de vorm van een training, is gericht op begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De interventie is eerder ontwikkeld door prof. Petri Embregts en wordt geïmplementeerd binnen Dichterbij en Koraal, beiden partner van de AWVB. Dit proces wordt met onderzoek - onder begeleiding van de AWVB - geëvalueerd. Met het onderzoek wordt kennis opgedaan over hoe een interventie succesvol kan zijn in verschillende (zorg)contexten.

Het project start 1 mei 2023. De beide zorgorganisaties kijken eerst of en hoe de interventie aangepast moet worden naar hun specifieke situaties, om deze vervolgens uit te voeren. Tegelijkertijd worden de effecten en ervaringen van cliënten en begeleiders gemeten en wordt het proces geëvalueerd. Dankzij de subsidie worden waardevolle inzichten verkregen in hoe een interventie succesvol kan worden aangepast en geïmplementeerd binnen een unieke context, zonder afbreuk te doen aan de werkzame elementen ervan.

kwaliteit van leven

De training ‘Begeleiders in beeld’ is een wetenschappelijk onderbouwde interventie ontwikkeld door prof. Petri Embregts voor begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Embregts is ook bij dit implementatieproject actief betrokken.

Training Begeleiders in beeld 2 pjzen1wn18b4ht570d3i7bqnwmjuv05vzf0u528tlu

Probleemgedrag kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. ‘Begeleiders in beeld’ helpt begeleiders om de gewenste ondersteuning te bieden. In de kern richt de training zich op de emotionele intelligentie van begeleiders en de invloed daarvan op hun handelen.

Bewezen effectief

Uit onderzoek blijkt dat begeleiders die de training gevolgd hebben adequater omgaan met stress en beter aansluiten bij de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De training geeft begeleiders inzicht in zichzelf én in de factoren die van invloed zijn op hun gedrag, en daarmee op de interactie met de cliënt.

Over de AWVB

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) is een samenwerkingsverband tussen 16 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, de landelijke belangenorganisatie LFB en Tilburg University. Samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals verricht de AWVB wetenschappelijk onderzoek.
www.awvb.nl

Over Koraal

Koraal is er voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Dat kan zijn op het gebied van jeugdhulp, langdurige zorg, speciaal onderwijs of werk/participatie. Door het integrale aanbod kunnen we cliënten en leerlingen altijd die ondersteuning te bieden die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben.
www.koraal.nl