Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
Symposium - Ottersum

Jaarverslag: Dichterbij kijkt terug op een goed 2017

Dichterbij heeft in 2017 verder gewerkt aan het doel: een gelukkig en fijn leven voor cliënten en tevreden en enthousiaste medewerkers. Ook financieel was het een goed jaar, met een resultaat van 3 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag over 2017.

Dichterbij heeft in 2017 de koers gevolgd die een paar jaar geleden is ingezet, met ‘Als je het mij vraagt’ als belangrijk kompas. Teams luisteren naar de wensen van cliënten en samen proberen ze die te realiseren, met hulp van verwanten en andere betrokkenen. Dat lukt steeds beter. Cliënten waren in 2017 tevredener over hun leven dan in 2016. Ze kunnen meer zelf bepalen, hebben minder vrijheidsbeperkingen en leven gezonder.

Verbeterpunten

Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid, zelforganisatie, regelarm werken, het gebruik van e-health en kennisontwikkeling zijn goede stappen gezet, zo is in het jaarverslag te lezen. We faciliteren medewerkers om zich te ontwikkelen, zodat ze kunnen blijven inspelen op de veranderende vraag van cliënten. Verbeterpunten zijn er ook, onder meer op het gebied van zelforganisatie en de wens van veel cliënten om een eigen woonplek te hebben. In 2017 heeft Dichterbij daarom verder gewerkt aan het ombouwen van groepswonen naar individueel wonen. De ambitie is dat in 2020 de helft hieruit bestaat.

2018

Met een resultaat van 3 miljoen euro was 2017 ook financieel een goed jaar. Dit resultaat is vooral bereikt doordat meer cliënten voor Dichterbij gekozen hebben. In het jaarverslag staan ook de doelstellingen voor 2018: een verdere ontwikkeling in leren en reflecteren, in luisteren naar cliënten en verwanten en in zelforganiserend werken. Steeds met als doel dat cliënten zo fijn en normaal mogelijk leven.

We hebben twee versies gemaakt van het jaarverslag 2017: een uitgebreid verslag en een korte versie, waarin ook verhalen van cliënten opgenomen zijn. Bekijk het jaarverslag.

Chat met ons