Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
Symposium - Ottersum

Kwaliteitsrapport laat zien waar Dichterbij kan verbeteren

Het kwaliteitsrapport 2017-2018 en de makkelijke leesversie daarvan staan online. Daarin lees je wat goed gaat bij Dichterbij en wat beter kan.

Het kwaliteitsrapport gaat in op acht thema’s: zorgvuldig proces rondom de cliënt, kwaliteit van bestaan, de kwaliteit van de relatie tussen cliënt, verwant en professional, veilige zorg, leven in vrijheid, samenwerking in het team, samenwerking binnen Dichterbij en samenwerking met de buurt. De bevindingen zijn de uitkomst van cijfers, maar vooral ook van dialoog, zoals ‘Ben ik Tevreden?’ en (team)reflecties. De uitkomsten van het kwaliteitsrapport vormen input voor de activiteiten in het jaarplan van Dichterbij.

Blik in de spiegel
Het kwaliteitsrapport opent met een blik in de spiegel door de raad van bestuur. Hans de Veen en Cecile Stallenberg: “Omdat de kwaliteit van zorg tot stand komt in het proces tussen medewerker en cliënt, willen we medewerkers goed ondersteunen bij het leveren van die kwaliteit. De zelforganisatie die we onze teams gunnen, het gedachtengoed van ‘Als je het mij vraagt’, het werken in de verschillende driehoeken, ze vragen om langjarige invoeringstrajecten en onderhoud. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee op de goede weg zijn; deze thema’s komen dus terug in ons jaarplan 2019.”

Aantrekkelijk
Het kwaliteitsrapport is dit jaar voor het eerst aantrekkelijk vormgegeven, met veel foto’s, grafieken, citaten uit teamreflecties en linkjes naar filmpjes en verhalen. De cliëntversie is kort, geschreven in makkelijke taal en focust zich op de wensen en zorgvragen van de cliënt, op veilige zorg en leven in vrijheid. Beide versies zijn online te lezen:

Kwaliteitsrapportage 2017-2018

Kwaliteitsrapportage 2017-2018 Cliëntversie

Chat met ons