Naar inhoud
De Ziep 3 003

Nieuwe KBZ (kortdurende buitengewone zorg) van start in Ottersum

Dichterbij is gestart met kortdurende buitengewone zorg (crisisopvang) voor jongeren en volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Op deze nieuwe voorziening in het Noord-Limburgse Ottersum wordt gewerkt vanuit een systemische en trauma-sensitieve benadering. Hans van Geel, manager: ‘Met de kortdurende ondersteuning die we hier bieden, dragen we bij aan passende zorg voor de cliënt op lange termijn’.

‘Er zijn landelijk weinig crisisplekken voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Dat geldt vooral voor jongeren. Vaak gaan deze cliënten naar crisisplekken die niet goed aansluiten bij hun situatie. Dat werkt beschadigend.’ Met die reden opende Dichterbij onlangs de Kortdurende Buitengewone Zorg (KBZ) op het terrein van De Ziep in Ottersum, een bestaande woon- en werklocatie van Dichterbij.

Nieuwe visie

Tine Alards is als gedragskundige betrokken bij de KBZ: ‘Als een cliënt zelf ontregelt is, dan uit zich dat bijvoorbeeld in ernstige onrust of agressie. Of de cliënt brengt zichzelf schade toe. Maar ook het systeem rond de cliënt kan overbelast zijn. In beide gevallen is gerichte opschaling van de zorg nodig.

We werken vanuit een systemische en trauma-sensitieve benadering. Het systeem blijft actief betrokken bij de zorg: de familie heeft dus een belangrijke rol tijdens de crisisopname. Zo’n opname is vaak ingrijpend. Daarom staan respect, geborgenheid en veiligheid centraal. Er wordt gewerkt met de cliënt én in de context waar de cliënt naar terug zal keren.’

Verschillende disciplines

De KBZ is een kortdurende verblijfplek met specifiek geschoolde medewerkers. Bij een positieve beoordeling kan een cliënt binnen 48 uur op de KBZ terecht. Een cliënt verblijft er maximaal zes weken en keert daarna terug naar zijn huidige of een nieuwe woonlocatie. Het team bestaat uit verschillende professionals met een pedagogische en verpleegkundige achtergrond. Ook de gedragskundige en de Arts Verstandelijk gehandicapten (arts VG) zijn nauw betrokken.

Een fijne plek

De voorziening is ingericht op basis van de inhoudelijke visie. Er zijn verschillende ruimtes voor behandeling, onderling contact en activiteiten. Hans: ‘We hebben gekozen voor een gezellige inrichting. We willen echt een thuisgevoel creëren. De plek moet vertrouwd voelen, met respect voor het individu.

Iedere cliënt heeft een eigen slaapkamer, woonkamer en badkamer. Het terrein van De Ziep ligt op een rustige, groene locatie en er is een grote tuin. In totaal zijn er vier verblijfplekken.