Naar inhoud
Header 15 2000x550px

Reactie Dichterbij op artikel Gelderlander

Onlangs verscheen in De Gelderlander het artikel dat in de gemeente Boxmeer zestig cliënten van Dichterbij per direct hun huisarts zijn kwijt geraakt vanwege onenigheid tussen huisartsenpraktijk HAGRO Boxmeer en Dichterbij. Helaas wordt er in dit artikel, ondanks alle informatie die Dichterbij verstrekt heeft, een te eenzijdig beeld geschetst van de ontstane situatie. Wij betreuren dit ten zeerste, omdat het geen recht doet aan de werkelijke situatie van deze cliënten.

Dichterbij heeft met ruim 170 huisartsen een overeenkomst gesloten conform de modelovereenkomst van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Gehandicapten (NVAVG). In deze overeenkomst staat dat de huisarts alle huisartsenzorg inclusief de chronische medisch generalistische zorg binnen zijn expertise uitvoert en hiervoor ook dossier voert. De specifiek handicap gebonden (chronische) medische zorg wordt door de arts VG uitgevoerd. Eén van de uitgangspunten is dat de zorg die de huisarts biedt en de zorg die een arts VG biedt aanvullend aan elkaar zijn.

Dichterbij is met huisartsen in gesprek om gezamenlijk tot een nieuwe werkvorm te komen. Denk hierbij aan 24/7 beschikbaarheid van de arts VG voor consultatie en het digitaal kunnen voorschrijven van medicatie. Dichterbij betaalt de huisarts voor de geleverde zorg conform de afspraken in de modelovereenkomst. Met deze gezamenlijke aanpak biedt Dichterbij in samenwerking met de huisartsen passende medisch generalistische zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie.

In dit kader is Dichterbij al geruime tijd in gesprek met de huisartsenpraktijk in Boxmeer. Om de verwachtingen over en weer helder te krijgen wilde Dichterbij eerdere afspraken verduidelijken en vervolgens komen tot een verbetering van de samenwerking. De huisartsenpraktijk heeft echter de samenwerking eenzijdig en abrupt opgezegd, waarbij geen rekening is gehouden met een overgangsperiode, waarin Dichterbij voor de betrokken cliënten een permanente oplossing zou kunnen zoeken.

Al met al is het voor de cliënten een vervelende situatie. Dichterbij heeft dit tijdelijk opgelost door de inzet van de arts VG-praktijk in Gennep waar ook huisartsen aan verbonden zijn. Dit betekent wel dat de betrokken cliënten nu extra reistijd nodig hebben.

In haar verzorgingsgebied heeft Dichterbij een goede samenwerking met de gecontracteerde huisartsen. Dat dit met de huisartsenpraktijk in Boxmeer nu niet lukt, betreuren wij zeer. Te meer omdat onze cliënten hun bekende huisarts moeten missen. Iedereen heeft recht op goede medisch generalistische zorg in de eigen woonomgeving. Daar doen wij elke dag ons uiterste best voor.

Artikel in de Gelderlander