Naar inhoud
Header 15 2000x550px

Toolkit seksueel misbruik gepresenteerd: “maak het bespreekbaar”

Er is een toolkit gemaakt die seksueel misbruik bespreekbaar moet maken. Dichterbij werkte mee aan de ontwikkeling ervan en kreeg onlangs een exemplaar overhandigd van de LFB, belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bespreekbaar maken

De toolkit helpt begeleiders om het onderwerp seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Daarvoor kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden zoals een fotoboek, vragenlijst en de film ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’. Daarin vertellen ervaringsdeskundigen openhartig over hun persoonlijke ervaringen en de gevolgen.

Training

Medewerkers van Dichterbij Karin Schuurman en Wies Megens volgden een speciale training van LFB. Zij zullen binnen Dichterbij verder invulling geven aan scholing en bewustwording rondom het thema. “Het gaat hierbij om de sensibiliteit van medewerkers; welke signalen kun je oppikken bij cliënten, die mogelijk met seksueel misbruik te maken hebben?”

Foto 2 uitreiking toolkit