Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
2583 Gennep 3

Veranderingen door nieuwe tijdelijke coronawet

Op 1 december 2020 treedt de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ in werking ( ‘de coronawet’). Deze tijdelijke wet geldt in ieder geval voor drie maanden. In de coronawet staan verschillende onderwerpen die van toepassing zijn op de gehandicaptenzorg en dus ook op Dichterbij. Er zijn vooral veranderingen waar het gaat om groepsvorming en bezoek. Die leggen we graag duidelijk aan je uit.

Corona, wat kan wel.

Op 1 december komt er een nieuwe wet.
Deze wet vertelt wat mag én wat niet mag.

Wat mag er buiten?

Woon jij in een groepswoning?
Dan mag je met jouw medebewoners naar buiten.
En jij hoeft geen afstand te houden van
jouw medebewoners.
Net zoals je dat binnen ook niet hoeft.

samen-buiten.png

Heb jij buiten ondersteuning nodig van een begeleider?
Én is het niet mogelijk om afstand te houden?
Dan hoef jij geen afstand te houden van de begeleider.

begeleider.png

Bezoek mag altijd

Er mag altijd 1 persoon op bezoek komen.
Als een medebewoner corona heeft, mag het ook.
Alleen jouw familie mag dan op bezoek komen.
Of iemand die heel veel voor jou betekent.
Je moet wel vertellen dat een medebewoner corona heeft.

bezoek.png

Deze mensen mogen ook altijd op bezoek komen:
Iemand die voor jou zorgt, een mantelzorger.
Iemand die komt praten over jouw onvrijwillige zorg.
Een advocaat of een vertrouwenspersoon.

Hebben zij zelf corona of moeten ze thuis blijven?
Dan mogen zij niet komen.

mantelzorg.png

Wel altijd vooraf overleggen

Praat eerst met je begeleider of dvc'er
Vertel wat jij graag wilt.
Jouw familie mag ook vertellen wat zij willen.
Maak samen afspraken.
Zo zorgen we samen dat het veilig blijft.
Veilig voor jou én je medebewoners.

vooraf-overleg.png

Accepteer cookies voor chat