Naar inhoud
Anneke en Harrie voorzitters cliëntenraad

Voorzitter cliëntenraad Harrie Curfs draagt het stokje over aan Anneke Steijlen

Twaalf jaar maakte Harrie Curfs (77) deel uit van de centrale cliëntenraad van Dichterbij. Vanaf 2018 was hij voorzitter. Nu is het tijd om te stoppen. “Je moet stoppen op het moment dat je iets nog heel erg leuk vindt en er genoeg motivatie is . Dan blijven de herinneringen goed en mooi.” Hij draagt het stokje over aan Anneke Steijlen (64). Zij maakt sinds drie jaar deel uit van de cliëntenraad en is vanaf januari 2023 voorzitter. Samen blikken ze terug én vooruit.

Over het doel van de cliëntenraad zijn Harrie en Anneke het unaniem eens: “het belang van de cliënt bij Dichterbij voorop stellen. Zorgen dat ze een aangenaam en zinvol leven hebben.”

Inspraak voor cliënten

Gelukkig gaat dat heel vaak al goed. “Ja absoluut”, zegt Harrie met overtuiging. “De cliënt staat bij Dichterbij écht centraal en dat is de afgelopen jaren alleen maar beter geworden. Onder andere door de focus te leggen op overleg in de driehoek (cliënt, verwanten en begeleider/behandelaar). Dat vind ik goede ontwikkelingen. Zowel de Raad van Bestuur als de leden van het managementteam en zeker ook al die medewerkers van Dichterbij staan hier volledig achter. De meeste zaken gaan goed en waar het beter kan is gerichte aandacht nodig.

Cliëntenraad

Informatie over inspraak bij Dichterbij
Lees meer

Ook in de cliëntenraad zelf is daar aandacht voor. “We zorgen dat tijdens elke vergadering de cliënten aan het woord komen”, legt Harrie uit. Anneke vult aan: “dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar je moet daar echt tijd en aandacht voor maken om dat goed te doen.”

Mijlpalen


In de afgelopen jaren heeft de cliëntenraad een mooie bijdrage geleverd aan het beleid bij Dichterbij. Denk aan de splitsing van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg), maar ook het coronabeleid en de implementatie van de WMCZ 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). Als voorzitter vindt Harrie het belangrijk dat iedereen, cliënten en verwanten in de Centrale Cliëntenraad, alsook de voorzitters van de Regionale Raden en de Familievereniging gehoord wordt en er vervolgens een besluit wordt genomen. “Juist door naar elkaar te luisteren, soms een pittige discussie te voeren en elkaar te respecteren, lukte het telkens weer om consensus te bereiken over de adviezen die we uitbrachten.”

Die kracht om mensen samen te brengen, heeft ook de banden met de familievereniging versterkt. “De familievereniging vervult een mooie rol in het informeren en betrekken van verwanten. Zij zijn er vooral voor de families van cliënten. Wij focussen ons op de cliënten zelf en nemen, indien van belang voor de cliënt, het verwantperspectief mee in ons advies.”

Toekomst

Ook voor de nieuwe voorzitter in spé liggen er mooie uitdagingen op tafel. “Het personeelstekort is uiteraard een speerpunt. Daar liggen veel zorgen voor de toekomst. Continuïteit van de begeleiding heeft immers veel impact op het functioneren van de cliënten. Daar hebben we het samen over en we denken mee over oplossingen. Daar geven we adviezen over aan het bestuur."

Image00028

Ze vervolgt: " Bijvoorbeeld over hoe we het netwerk van cliënten meer kunnen betrekken bij de zorg. En hoe we personeel meer kunnen binden en boeien. Of de inzet van e-health. Daarbij denk je al gauw aan een robot aan het bed, maar e-health is zoveel meer dan dat. Het is ook online boodschappen doen, een tillift of de ondersteuning van de zorgcentrale. De mogelijkheden zijn tegenwoordig groot”, vertelt Anneke.

We hopen dat verwanten zich zullen melden om mee te doen met dit interessante en zinvolle werk.

Anneke en Harrie
Voorzitters van de cliëntenraad

Lid worden?

Als Harrie over zijn taak als voorzitter praat is hij vol enthousiasme. “Ja, het is ook gewoon ontzettend leuk en daarbij zinvol, uitdagend en het houdt je alert. De overleggen met de Raad van Bestuur verlopen altijd in een goede sfeer en het is een open overleg”. Anneke knikt. “Zeker weten. En je kunt het ook naast je baan doen, ook als je fulltime werkt. Je bent er ongeveer 8 uur per maand mee kwijt, waarvan een deel vrij in te delen is.” Goed nieuws, nu Anneke doorschuift naar de rol van voorzitter, komt er een plekje vrij. Wil je aansluiten bij de cliëntenraad? Ga dan naar https://www.dichterbij.nl/medezeggenschap/lid-worden.

Over de cliëntenraad
Over de cliëntenraad

De centrale cliëntenraad bij Dichterbij bestaat uit vijf verwanten en vijf cliënten. Ze hebben formele taken die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Ze behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen Dichterbij en adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van zorg. Acht keer per jaar is er een vergadering met de Raad van Bestuur. Naast de centrale cliëntenraad zijn er bij Dichterbij ook vijf regioraden. Zij voeren overleg met de directeuren in de regio’s over de uitvoering van het beleid van Dichterbij binnen de regio.

Lees meer informatie

Chat met ons