Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
3731 Gennep 1 1

Activiteiten tijdens corona

Sinds bijna alle deuren zich eind juni weer openden, loopt het aantal besmettingen in Nederland sterk op. In combinatie met de zorgen over nieuwe virusmutaties - zoals de deltavariant - heeft het kabinet op 9 juli nieuwe maatregelen voor de zomer aangekondigd. De maatregelen zijn vooral van toepassing op de horeca en evenementen en gelden in ieder geval t/m vrijdag 13 augustus.

De coronamaatregelen die gelden vanaf 10 juli vind je op de website rijksoverheid.nl.

Afspraken bij activiteiten

Onder activiteit verstaan we onder andere: bezoek ontvangen of op bezoek gaan, sporten, behandeling krijgen, naar dagbesteding, naar de kapper, pedicure of diëtiste, logeren en vakantie.

Afweging per cliënt (zorg op maat)

1. Samen met de begeleiding bespreek je wat jij graag wilt. We volgen de landelijke afspraken.
2. Als het nodig is, vragen we advies aan een manager, regiebehandelaar en/of de AVG.
3. Het kan per cliënt, per doelgroep, per locatie, per regio verschillen wat er mogelijk is.

Uitzondering: houden van afstand

We moeten nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Deze regels zijn op basis van de coronawet niet meer van toepassing als:
- jij samen met je medebewoners buiten bent;
- je met een begeleider buiten bent en het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
- een zorgverlener zijn werk anders niet (goed) kan doen.

Voor start activiteit

- Heb jij, of een van jouw huisgenoten, last van de volgende klachten: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of hoesten en/of benauwdheid, en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak:

a. Je wordt getest.
b. Jij blijft thuis totdat je een negatieve uitslag van een coronatest hebt. Huisgenoten blijven thuis als zij ook klachten hebben. Zij laten zich dan ook testen. Je kunt tot die tijd niet meedoen aan een activiteit.
c. Heb je chronische klachten (hooikoorts, neusverkoudheid), dan laat je je testen. Is de uitslag negatief, maar houden de klachten aan, dan hoef je niet opnieuw te testen. Veranderen de klachten? Laat je dan opnieuw testen.

Het is moeilijk om alle risico’s in kaart te brengen. Wij doen daarom een beroep op ouders/verwanten om eerlijk te zijn over de thuissituatie, zodat activiteiten zo verantwoord mogelijk kunnen plaatsvinden.

Vervoer van en naar activiteit

- Vervoerder komt bij voorkeur niet mee naar binnen, om de interactie tussen vervoerder en omgeving (medewerkers/ouders/verwanten/vervoerders) zo beperkt mogelijk te houden.
- De richtlijnen voor vervoer vind je hier. 

Tijdens de activiteit

- Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst.
- Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en help elkaar hierbij.
- Je hebt zo min mogelijk interactie met anderen.
- Houd samen de gezondheid in de gaten.

- Krijg je tijdens een dagactiviteit zonder overnachting (zoals dagbesteding, dagtocht, sporten, bezoek kapper etc.) een van de volgende klachten: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of hoesten en/of benauwdheid, buikklachten en/of diarree en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak:
a. Dan ga je naar huis
b. Je wordt getest

- Krijg je tijdens een activiteit met overnachting (thuis logeren, vakantie-uitstapje etc.) een van de volgende klachten: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak:
a. Je wordt getest.
b. Samen met de begeleiders en eventueel manager, regiebehandelaar en/of AVG-arts, wordt afgesproken wanneer je weer naar jouw woonlocatie mag.

Na activiteit

- Je wast je handen met water een zeep als je thuiskomt.
- Jouw gezondheid wordt in de gaten gehouden.

Accepteer cookies voor chat