Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
3731 Gennep 1 1

Activiteiten tijdens corona

Afspraken bij activiteiten

Onder activiteit verstaan we onder andere: bezoek ontvangen of op bezoek gaan, sporten, behandeling krijgen, naar dagbesteding, naar de kapper, pedicure of diëtiste, logeren en vakantie.

Afweging per cliënt (zorg op maat)

1. Samen met de begeleiding bespreek je wat jij graag wilt. We volgen de landelijke afspraken.
2. Als het nodig is, vragen we advies aan een manager, regiebehandelaar en/of de AVG.
3. Het kan per cliënt, per doelgroep, per locatie, per regio verschillen wat er mogelijk is.

Voor start activiteit

- Heb jij, of een van jouw huisgenoten, last van de volgende klachten: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of hoesten en/of benauwdheid, en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak:

a. Je wordt getest.
b. Jij blijft thuis totdat je een negatieve uitslag van een coronatest hebt. Huisgenoten blijven thuis als zij ook klachten hebben. Zij laten zich dan ook testen. Je kunt tot die tijd niet meedoen aan een activiteit.
c. Heb je chronische klachten (hooikoorts, neusverkoudheid), dan laat je je testen. Is de uitslag negatief, maar houden de klachten aan, dan hoef je niet opnieuw te testen. Veranderen de klachten? Laat je dan opnieuw testen.

Het is moeilijk om alle risico’s in kaart te brengen. Wij doen daarom een beroep op ouders/verwanten om eerlijk te zijn over de thuissituatie, zodat activiteiten zo verantwoord mogelijk kunnen plaatsvinden.

Vervoer van en naar activiteit

- Vervoerder komt bij voorkeur niet mee naar binnen, om de interactie tussen vervoerder en omgeving (medewerkers/ouders/verwanten/vervoerders) zo beperkt mogelijk te houden.
- De richtlijnen voor vervoer vind je hier. 

Tijdens de activiteit

- Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst.
- Probeer afstand te houden.
- Je hebt zo min mogelijk interactie met anderen.
- Houd samen de gezondheid in de gaten.

- Krijg je tijdens een dagactiviteit zonder overnachting (zoals dagbesteding, dagtocht, sporten, bezoek kapper etc.) een van de volgende klachten: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of hoesten en/of benauwdheid, buikklachten en/of diarree en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak:
a. Dan ga je naar huis
b. Je wordt getest

- Krijg je tijdens een activiteit met overnachting (thuis logeren, vakantie-uitstapje etc.) een van de volgende klachten: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak:
a. Je wordt getest.
b. Samen met de begeleiders en eventueel manager, regiebehandelaar en/of AVG-arts, wordt afgesproken wanneer je weer naar jouw woonlocatie mag.

Na activiteit

- Je wast je handen met water een zeep als je thuiskomt.
- Jouw gezondheid wordt in de gaten gehouden.

Accepteer cookies voor chat