Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
3731 Gennep 1 1

Maatregelen bij vermoedelijke besmetting

Melding klachten bij cliënten

Begeleiders nemen contact op met de eigen huisarts van cliënt bij de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (38 graden of meer). Als de eigen huisarts aangeeft dat de klachten (mogelijk) een relatie hebben met COVID-19, dan wordt contact opgenomen met de AVG praktijk.

Thuisisolatie cliënten

Dichterbij plaatst een cliënt in thuisisolatie:

  • als sprake is van een hoge verdenking op een infectie met het coronavirus;
  • bij bevestigde besmetting met het coronavirus.

Hoe ziet thuisisolatie bij Dichterbij eruit? 

  • De cliënt blijft in de woning.
  • De cliënt wordt in zijn kamer verzorgd.
  • Als de cliënt zich tóch in de gemeenschappelijke ruimte bevindt, dan zijn daar geen medebewoners.
  • De cliënt maakt, indien mogelijk, gebruik van een eigen badkamer.
  • De cliënt kan geen bezoek ontvangen.

Gevolgen voor cliënten op dezelfde locatie
Heeft een cliënt koorts (38 graden of meer), dan moeten alle cliënten die wonen op dezelfde locatie thuisblijven. Ook mogen zij geen bezoek ontvangen.

Extra maatregelen

Per cliënt zal op maat gekeken worden door de medische staf en regiebehandelaar of de algemene lijn gehanteerd kan worden of dat er andere maatregelen noodzakelijk zijn.

Beschermingsmaatregelen voor medewerkers

Voor medewerkers betekent dit dat zij de juiste beschermingsmaatregelen en hygiëne voorschriften in acht moeten nemen, waaronder het gebruik van beschermende kleding. Onze medewerkers krijgen hierover duidelijke instructies als dit aan de orde is.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Dichterbij vindt het belangrijk dat medewerkers die risico lopen goed beschermd zijn. Maar we willen wel voorkomen dat zeer schaars materiaal wordt gebruikt in gevallen dat dit niet nodig is. In beleid en in protocollen is vastgesteld op welke momenten en in welke situaties het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wenselijk is. Denk daarbij aan schorten, handschoenen, een spatbril en mondneusmaskers. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM (of zijn strikter).

Chat met ons