Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
3731 Gennep 1 1

Maatregelen wonen met zorg

Bezoekersbeleid voor cliënten die wonen bij Dichterbij

Dichterbij blijft terughoudend met bezoek. Nog steeds geldt: bij voorkeur geen bezoek, tenzij. Dichterbij wil bezoek zoveel mogelijk beperken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De versoepeling betekent dat we vanaf 11 mei de redenen voor ‘tenzij’ uitbreiden. Ofwel, meer cliënten mogen weer bezoek ontvangen maar alleen in goed overleg met de Dienstverleningscoördinator (DVC’er). We willen het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen. Dit betekent dat er duidelijke regels en afspraken zijn, indien bezoek is toegestaan. Dichterbij bekijkt iedere keer kritisch, per situatie of bezoek kan plaatsvinden.

Slechts in drie uitzonderlijke gevallen is bezoek wel toegestaan:

1. Bezoek van verwanten/vrijwilligers die cruciaal zijn voor de zorgverlening van de cliënt.

De regiebehandelaar bepaalt of dit nodig is. Zo ja, dan legt hij het voor aan de manager. De manager bespreekt het met de regiodirecteur, die de geneesheer-directeur inschakelt. Deze laatste geeft uitsluitsel.

2. Bezoek aan cliënten in de laatste levensfase die palliatief verzorgd worden.
Als een cliënt heel ziek is en zal komen te overlijden, mag er in een aantal gevallen wel bezoek komen. Wanneer dat is, bepaalt de behandelend AVG. Dichterbij wil er alles aan doen om te voorkomen dat bezoekers besmet raken met het virus. Of dat andere cliënten of begeleiders besmet raken. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld. Die worden met de betrokkenen besproken.

3. Bezoek van ouders, familie, vrienden en anderen.

We vragen bezoekers om terughoudend te zijn met bezoek. Waar (beeld)bellen volstaat, heeft dat de voorkeur. Regiebehandelaar, dvc’er
en manager overleggen of een cliënt bezoek kan ontvangen. Zij maken daartoe een risico-inventarisatie. De dvc’er toetst of aan de voorwaarden voldaan kan worden (zie hieronder). Gaat het om een kwetsbare cliënt (volgens de definitie van het RIVM) of cliënten van 70 jaar of ouder, dan is een oordeel van de betrokken arts nodig. Uiteindelijk beslist de regiebehandelaar het bezoek kan komen. De ouders/verwanten worden nauw betrokken bij de besluitvorming.

Wanneer bezoek mogelijk is, gelden de volgende regels om besmetting te voorkomen:

Algemene voorwaarden voor het bezoek:
- De bezoeker, de cliënt en medebewoners hebben geen last van hoesten, (neus)verkoudheid en/of koorts (38 graden of hoger) en dit ook de afgelopen 24 uur niet gehad.
- Een cliënt kan 1 bezoeker per keer ontvangen, maximaal 1 uur. Iedere week kan hij of zij 2 keer bezoek ontvangen van maximaal 2 verschillende bezoekers.
- Het bezoek wordt zo gepland dat er nooit meer dan 1 bezoek tegelijk op de locatie is.
- Bel van tevoren naar de begeleiding of het bezoek op dat moment mogelijk en verantwoord is.
- We vragen u om bij voorkeur per mail te bevestigen of u akkoord gaat met de bezoekersvoorwaarden.

Voorwaarden tijdens het bezoek:
- De cliënt wast zijn handen voor en na het bezoek met water en zeep.
- De bezoeker desinfecteert zijn handen bij binnenkomst en na het bezoek met een desinfecterende gel.
- De cliënt en zijn bezoeker houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Knuffelen en zoenen mag dus niet.
- Het kan gebeuren dat een cliënt fysiek contact maakt met de bezoeker. Dat mag helaas niet en als dat nog een keer gebeurt, moeten we het bezoek helaas beëindigen.
- Het bezoek vindt bij voorkeur buiten plaats. In de tuin, tijdens een wandeling of fietstochtje. Je kunt indien mogelijk een duofiets of rolstoel gebruiken. Is bezoek buiten niet mogelijk, dan gaat de bezoeker naar de kamer van de cliënt. Een gezamenlijk autoritje is niet toegestaan.
- De bezoeker komt niet in de gemeenschappelijke ruimte van een woning, tenzij dit nodig is om de kamer van cliënt te bereiken. Ook maakt hij/zij geen gebruik van keuken, badkamer of toilet, ook niet als de cliënt een eigen toilet of keuken heeft.
- De bezoeker heeft alleen contact met de cliënt voor wie hij op bezoek komt.
- Bij het bezoek zijn geen huisdieren toegestaan.
- De bezoeker mag etenswaren meebrengen voor de cliënt, alleen in een gesloten verpakking.

Schoonmaken van de locatie

Na het bezoek reinigen de begeleiders alle deurklinken, handvatten en andere metalen of kunststof voorwerpen die de bezoeker heeft aangeraakt. Handvatten van rolstoelen en duofietsen worden na elk gebruik gereinigd.

Bezoek op locaties waar ook andere zorgaanbieders actief zijn

Soms zijn nadere afspraken nodig voor het ontvangen van bezoek. Bijvoorbeeld op locaties waar we samenwerken met derden, zoals De Hagert in Leur, Maxend in Nistelrode en Pantein in Boxmeer. Hier overleggen we met de samenwerkingspartner of en hoe bezoek mogelijk is. Cliënten en hun bezoekers zijn op dergelijke locaties mede afhankelijk van de afspraken die we daar maken en kunnen dus niet zomaar aanspraak maken op de bezoekregeling van Dichterbij.

Vrijwilligers

Voor onze vrijwilligers geldt hetzelfde beleid als voor bezoekers.

Wil je gebruik maken van deze versoepelde maatregel voor bezoek?

Neem dan contact op met de Dienstverleningscoördinator (DVC’er). Hij of zij zal toelichten hoe en of deze aangepaste maatregelen gelden voor uw familielid/naaste.Bezoekersbeleid zelfstandig wonende cliënten

Binnen Dichterbij bevindt zich een groep cliënten die, al dan niet met begeleiding, zelfstandig wonen in een eigen appartement. Deze groep cliënten maakt in toenemende mate gebruik van de rechten die elke burger van Nederland heeft tijdens de Coronacrisis. Maatwerkoplossingen zijn nauwelijks te bedenken en waar ze worden bedacht zijn ze moeilijk op te volgen of te handhaven.

Dit is van toepassing voor de volgende groepen cliënten:

 1. Cliënten die geheel zelfstandig wonen, alleen in een appartement, met een eigen opgang en geen gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals televisie kijken, chillen, koken en/of douchen
 2. Cliënten die zelfstandig wonen, alleen in een appartement, maar gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen (gemeenschappelijke (toegangs-)ruimte of bijvoorbeeld, koken en/of douchen)

Voor deze cliënten die, al dan niet met begeleiding, zelfstandig wonen gelden de volgende algemene regels:

 • ga alleen naar buiten voor de nodige boodschappen of om even te wandelen.
 • ga maximaal met 1 andere persoon naar buiten.
 • houd 1,5 meter afstand van andere personen.
 • je mag alleen bezoek ontvangen als dat maximaal 3 personen zijn en als de bezoekers bij jou 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • maak hierover afspraken met je begeleider zodat zij weten waar je bent en met wie.
 • begeleiding vindt plaats op afstand (via telefoon of beeldbellen).
 • gebruik van gemeenschappelijke ruimtes is niet toegestaan.

Voorwaarden voor bezoek bij zelfstandig wonende cliënten:

 • als de bezoeker of de cliënt neusverkouden is, hoest, keelpijn of koorts heeft (38 graden of meer), kan het bezoek niet doorgaan.
 • per cliënt kunnen per dag maximaal 3 personen op bezoek komen, gedurende maximaal 1 uur, onder de voorwaarde dat door bezoekers binnen de ruimte 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • bezoek vindt uitsluitend plaats op de eigen kamer van de cliënt en dus niet in de algemene ruimtes van een woning/locatie.
 • de fysieke interactie tussen cliënt en bezoeker is zo beperkt mogelijk. Er wordt een afstand van 1,5 meter tot de cliënt aangehouden, ook als gekozen wordt voor een wandeling met cliënt.
 • bezoekers nemen de hygiënemaatregelen in acht en volgen de instructie hierover van begeleiding. Altijd worden de handen gewassen vóór en ná het bezoek.
 • bespreek altijd met de begeleiding of het bezoek op dat moment mogelijk en verantwoord is.
 • wanneer bezoekers niet met deze maatregelen akkoord kunnen gaan, gaat het bezoek niet door.

Voor cliënten die niet zelfstandig wonen of met meerdere cliënten in één woning wonen, al dan niet met gebruik van gemeenschappelijke
voorzieningen, geldt het algemene bezoekersbeleid (voor cliënten die wonen bij Dichterbij).

Vakanties, uitstapjes, bezoek aan familie

Vakanties, uitstapjes, bezoekjes aan familie of vrienden en logeren voor cliënten gaan helaas niet meer door. Dichterbij voert hiermee het landelijk beleid uit. Wanneer cliënten worden meegenomen voor vakantie, uitstapjes, bezoekjes aan familie of vrienden of logeren kunnen zij tot nader order niet meer terugkeren op een woning of locatie van Dichterbij.

Chat met ons