Naar inhoud

Dementietafel over veilig én gezellig wonen

Op woensdag 20 maart 2019 houden Familievereniging Dicht-bij en Dichterbij een Dementietafel in Horst. Thema: hoe houd je de woning veilig en gezellig bij een veranderde woon- en zorgvraag?

Het is de vijfde keer dat de familievereniging het initiatief neemt voor een Dementietafel. Net als bij het Alzheimercafé wil de Dementietafel in een open en ongedwongen sfeer mensen met elkaar in contact brengen om vragen, zorgen en ervaringen te delen. 

Veilig én gezellig
In deze vijfde editie gaat het over passende zorg en praktische oplossingen in de woonomgeving. Ergotherapeut Marieke Vosveld en Miranda van Berlo, programmamanager e-health bij Dichterbij, vertellen hoe je de veiligheid en het veiligheidsgevoel kunt vergroten zonder dat dit ten koste gaat van de huiselijke sfeer en gezelligheid.

Leren van elkaar
De bijeenkomst staat open voor familieleden, wettelijk vertegenwoordigers en begeleiders van mensen met een verstandelijk beperking die aan dementie lijden of de eerste signalen vertonen. Begeleiders kunnen leren van de vragen en zorgen van familie en mantelzorgers. Familie en mantelzorgers kunnen leren van de dagelijkse praktijk en kennis bij de begeleiders.

Graag aanmelden
Je bent welkom op woensdag 20 maart, van 19.00 tot 21.30 uur in Mikado, Deken Creemersstraat 56 te Horst. Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt. Dat kan via het aanmeldformulier op de website van de familievereniging. Telefonisch aanmelden kan ook via (06) 3131 4641.