Naar inhoud

Interactieve thema-avond over palliatieve zorg

Hoe kunnen we het leven van de cliënt in de laatste levensfase zo prettig mogelijk laten verlopen? De thema-avond palliatieve zorg op 29 mei geeft praktische handvatten. Je bent van harte welkom.

Bij Dichterbij overlijdt ongeveer een cliënt per week. Met de toenemende vergrijzing kan dit aantal de komende jaren toenemen. Het verlenen van palliatieve zorg wordt voor steeds meer medewerkers dan ook een belangrijk onderdeel van hun werk, zegt Marjan Rijnbout, voorzitter van het kennisnetwerk palliatieve zorg. “Ik merk dat medewerkers heel betrokken zijn, zij willen het de cliënt in de laatste levensfase zo aangenaam mogelijk maken.”

Thema-avond

Op 29 mei organiseert Dichterbij een thema-avond over palliatieve zorg. Marjan: "Dit wordt een interactieve avond waar je vooral praktische hulpmiddelen aangereikt krijgt. Zoals het wensenboek, een boek over afscheid nemen en de PALLI. Dit is een vragenlijst die we bij Dichterbij gaan introduceren. De vragen helpen je om te bepalen of en in welke mate mensen met een verstandelijke beperking achteruit zijn gegaan in gezondheid.

Schrijf je in

De thema-avond voor verwanten en medewerkers is op 29 mei van 19.30 tot 22.00 uur bij City Resort in Mill. Je kunt je aanmelden via onze site.