Naar inhoud

Wat staat je te wachten?

Agenda

Prokkelweek

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Prokkelen kan iedereen en het gebeurt ook al vaak.

Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol dat is, is er elk jaar een Prokkelweek. In 2019 is de Prokkelweek van maandag 3 t/m zaterdag 8 juni. Eén week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Meer weten over de Prokkelweek? Kijk op www.prokkel.nl

Dichterbij is als partner verbonden aan Prokkel, en werkt op die manier mee aan het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking.
Kijk ook op www.dichterbij.nl/meedoen