Naar inhoud
21093 - Horst - header

Een nieuwe toekomst voor Dichterbij in Horst

Dichterbij gaat de locatie Mikado in de wijk de Risselt in Horst vernieuwen. Het wordt een plek voor de huidige cliënten van zowel locatie Mikado als van locatie de Twinkeling. Het wordt een fijne plek met veel groen en ruimte. Een omgeving waar mensen met en zonder beperking, jong of oud, graag willen zijn. Die vernieuwing realiseert Dichterbij samen met cliënten, medewerkers en buurtbewoners. Met elkaar maken we een plek waar mensen zich veilig en gelukkig voelen.

Nieuw leefconcept: Verwonder je elke dag

Naast het aanpakken van de huidige bebouwing en gebiedsindeling, willen we aan de slag met een nieuw leefconcept. Onder de noemer ‘Verwonder je elke dag’ staan daarin zes kernpunten centraal.

  1. Jouw behoeftes en wensen staan centraal
  2. Een feest voor al jouw zintuigen
  3. Je kunt zelf kiezen uit leuke en uitdagende activiteiten
  4. Veel kansen om anderen te ontmoeten
  5. Zorg 2.0 met volop innovatie en gebruik van e-health
  6. Een zo normaal mogelijk leven, met optimale ondersteuning
524 Horst 2

Welke stappen zijn er gezet?

Eind 2015 deelt Dichterbij in samenwerking met de dorpsraad van Horst en Vereniging Kleine Kernen Limburg ambitieboeken uit in de buurt. Cliënten en medewerkers van Dichterbij en buurtbewoners delen hierin hun ideeën voor Dichterbij in Horst en in de wijk. Ze doen dat in woorden en tekeningen, met foto’s en plaatjes. De ideeën worden verdeeld in vijf thema’s: buurtcontact, wijkcomité, gebouw en terrein, groen en omgeving en verkeer en parkeren. In november 2015 worden ze aan de buurt gepresenteerd.

De dromen en wensen voor het gebouw en het terrein van Dichterbij worden in samenwerking met Phidias Community Cooking omgezet in de prijsvraag ‘Carefully Designed’ voor architecten. Er komen 19 inzendingen vanuit de hele wereld. Uit onder andere Dubai, Zuid-Afrika, China, Duitsland en natuurlijk Nederland. Eind 2016 worden ze aan de buurt gepresenteerd en maakt de jury de prijswinnaars bekend. Het traject van de prijsvraag is door Phidias vastgelegd in het Community Cooking Boek.

In 2017 is er op basis van de rijke ideeën uit de prijsvraag achter de schermen verder gewerkt aan een plan op hoofdlijnen en zijn gesprekken gevoerd met gemeente Horst aan de Maas over de ambities en de plannen. Deze fase heeft geleid tot een investeringsvoorstel dat begin maart 2018 is besproken met de Raad van Bestuur van Dichterbij. De Raad van Bestuur heeft positief gereageerd op dit voorstel.

De komende periode wordt het investeringsvoorstel besproken met de medezeggenschapsorganen en raad van Toezicht van Dichterbij. Die procedure is nodig om tot een definitief besluit te komen.

Nieuwe ontwikkelingen leest u op deze pagina.

20291 Venray 3 Aangepast

Heeft u vragen over het leefconcept of de planontwikkeling? Vul dan onderstaand contactformulier in.