Bestuur en toezicht

Dichterbij hecht grote waarde aan transparantie. Daarom leggen we graag verantwoording af over onze activiteiten en de besteding van het budget. Dat doen we volgens de richtlijnen die daarvoor binnen de zorg gelden; dit zijn de Zorgbrede Governancecode 2017 en de Wet bestuur en toezicht. De code en de wet zijn ook de leidraad voor de inrichting van het bestuur en het toezicht op het bestuur van Dichterbij.

De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie. Binnen de raad zijn alle deskundigheden aanwezig die nodig zijn om goed toezicht te houden. De raad van toezicht is onafhankelijk van de organisatie en vervult zijn taak zonder last of ruggenspraak.

De raad van bestuur: Cecile Stallenberg.

De raad van toezicht: Léon Frissen (voorzitter), Alita Hidding, Hans Jennissen, Anne-Miek Nelissen-Hanssen, Hans Ooms, Henk van Rees en Paul Stuyt.