Contactgegevens organisatieonderdelen

Heb je een vraag voor een specifiek onderdeel van Dichterbij? Kijk dan in onderstaande lijst:


Regio Noord en Midden
Ruud Piera, directeur a.i.
Spinding 5, 5431 SN Cuijk
Tel: 088 7541 025
mail: regionoordenmidden@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Regio Oost
Jannette Booij, directeur
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7540 420
Mail: regiooost@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Regio Zuid
Marcia Adams, directeur
Deken Creemersstraat 56, 5961 JP Horst
Tel: 077 398 7930
Mail: regiozuid@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Regio West
Gerard Kersten, directeur
Leeuweriksweg 14, 5402 XD Uden
Postbus 718, 5400 AS Uden
Tel: 0413-251071
Mail: regiowest@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Hoofdkantoor
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7540 010
Terug naar bovenTerug naar boven

Specialistische en Forensische zorg STEVIG
Harm Wijgergangs, directeur
Wanssumseweg 14, 5807 EA Oostrum
Postbus 5029, 5800 GA Venray
Tel: 0478 529 600
Fax: 0478 529 601
Mail: STEVIG@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Expertise
Raymond Stegen, directeur
Stiemensweg 12, 6591 MD Gennep
Tel: 088 7540 510
Mail: expertise@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Behandelinnovatie en Wetenschap
Petri Embregts, directeur
Luciënne Heerkens, manager
Tel: 06 2602 4588
Mail: l.heerkens-brunschot@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Dienstencentrum Bedrijfsvoering
Pierre Verhoeve, manager a.i.
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7540 130
Mail: bedrijfsvoering@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven
Planning & Control
Rianne Wennink, concerncontroller
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7450 131
Mail: m.willems@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Cliëntservices (productadministratie, cliëntadministratie, consulenten)
Thessa van Rhee, manager a.i.
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7540 200
Mail: clientservice@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Dienstencentrum Vastgoed
Paul Oomen, manager
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7540 320
Mail: vastgoed@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Staf Human resources
Roos van den Born, directeur
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7540 040
Mail: humanresources@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Staf Communicatie en Marketing
Mascha Weijers - Manager Communicatie en Marketing
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7540 110
Mail: communicatie@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Geestelijke verzorging en ethiek
Cor Maas, hoofd van dienst
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 06 2743 2147
Mail: geestelijkeverzorging@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven


Medisch directeur
Wim van Geffen, Medisch directeur
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Tel: 088 7540 020
Mail: w.vangeffen@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Zorgcentrale
Jos Duijnstee, Teamleider
Wanssumseweg 14, 5807 EA Oostrum
Tel: 088 7540 000
Mail: j.duijnstee@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Cliëntenraad
Jos van de Ven, ambtelijk secretaris
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 - 7540 032
Tel: 06 1191 0534
Mail: j.vandeven@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Centrale Ondernemingsraad
Edwin Swinkels, ambtelijk secretaris
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Mail: e.swinkels@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Raad van Bestuur
Cecile Stallenberg
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Postbus 9, 6590 AA Gennep
Tel: 088 7540 020
Mail: bestuurssecretariaat@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven

Media woordvoerder
Freek Noten, communicatie adviseur
Zwerfheide 2, 6591 RC Gennep
Tel: 088 7540 110
Mail: communicatie@dichterbij.nl
Terug naar bovenTerug naar boven