De zorg verandert

Mensen willen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Maar soms kan dat niet, omdat je zorg en ondersteuning nodig hebt. In dat geval kun je terecht bij een zorgorganisatie. Bij Dichterbij, bijvoorbeeld. Bij ons is de hele dag intensieve zorg en toezicht: je bent 24 uur per dag omringd door mensen die met hart en ziel voor je zorgen. Soms is het simpelweg de beste oplossing om bij een zorgorganisatie te gaan wonen. Wil je toch thuis blijven wonen, dan kun je met een persoonsgebonden budget (PGB) zorg thuis ontvangen. Zware zorg blijft in de toekomst gegarandeerd. De wet die dit regelt, heet de Wet landurige zorg (Wlz). Op deze site lees je meer over de veranderingen in de zorg.

Wil je meer inzicht krijgen in de soorten zorg die er zijn en hoe je deze kunt krijgen, lees dan de brochure Langdurige zorg nodig? Zorgkantoren Coöperatie VGZ helpt u.