Naar inhoud
3116 - Gennep - header

Duurzame toekomst

Als zorgorganisatie staan we middenin de maatschappij. Een maatschappij waarin het onderwerp duurzaamheid steeds meer urgentie krijgt. Urgentie om onze wereld goed, of beter, achter te laten voor de volgende generaties.

Iedere dag zetten wij ons in om cliënten een fijne dag te laten beleven. Om hen een zo betekenisvol en waardig mogelijk leven te bieden. Dat doen samen met het netwerk van de cliënt, met de buurt en met andere organisaties. We willen dat nog een hele lange tijd blijven doen: dat kan alleen als we ook in een vitale wereld leven, met een gezond milieu en gezonde mensen.

Alle reden om duurzaamheid te omarmen en het welzijn van mens en milieu hoog op onze agenda te zetten. En om er werk van te maken: in onze bedrijfsvoering én met iedereen die bij onze organisatie betrokken is. Naast het verbeteren van de sociale ‘voetafdruk’ (een fijne leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers creëren) werkt Dichterbij actief aan het verkleinen van haar ecologische ‘voetafdruk’ (de energietransitie en het reduceren van CO2).

Green Deal Duurzame Zorg

Dichterbij omarmt de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg. Hierin staan doelstellingen beschreven waarmee de zorgsector haar bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het welzijn van mens en milieu. De Green Deal biedt ons een leidraad om duurzame doelstellingen te formuleren op de volgende pijlers:

  • CO2 reductie en energietransitie
  • Circulaire bedrijfsvoering
  • Medicijnresten uit het afvalwater
  • Gezonde leef- en werkomgeving

Green Deal

Duurzame zorg voor gezonde toekomst
Lees meer

Duurzame bedrijfsvoering

Binnen Dichterbij wordt duurzaamheid steeds meer een (rand)voorwaarde in lopende processen en projecten. Zo is duurzaamheid bijvoorbeeld een integraal onderdeel van het inkoopbeleid en in vastgoedontwikkeling, zowel bij nieuwe als bestaande bouw. 

Duurzaamheid is ook een belangrijk vertrekpunt in onze nieuwe woon- leefconcepten. In hoe we ons werk organiseren. Het gaat daarbij ook om het faciliteren van een gezonde leef- en werkomgeving. Zo komt een duurzame bedrijfsvoering tot stand vanuit een natuurlijk ritme.

Groen bezig!

Iedereen kan zijn bijdrage leveren aan een duurzame wereld, hoe klein die bijdrage ook is. Dichterbij is een waardevolle optelsom van meer dan 10.000 cliënten en hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers. Onder het motto ‘Groen bezig’ creëren we bewustwording, motiveren we en inspireren we elkaar.

Op veel locaties wordt ‘groen denken en doen’ al een gewoonte en komen goede ideeën tot uitvoer: van vegetarisch koken, minder verspillen en afval scheiden, tot het vergroenen van de buitenruimte en afval ophalen in de buurt. Wij geloven dat als we stap voor stap (samen)werken aan duurzaamheid, dat we dan met elkaar enorm veel kunnen bereiken in het creëren van een fijne en gezonde werk- en leefomgeving. En in het behoud van de wereld om ons heen.

Inspiratieboekje

Alle duurzame ideeën van Dichterbij collega's verzameld.
Lees meer
'Een duurzaam huishouden is zo moeilijk niet'

Een duurzaam huishouden. Het team van begeleiders en cliënten op de Boommarterstraat in Heijen maakt er werk van. Begeleider Robbert Hoffman is een van de aanjagers. “Wat je doet, moet wel bij de bewoners passen.”

Lees het verhaal

Accepteer cookies voor chat