Financiering van de zorg

De zorg en ondersteuning door Dichterbij wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). MEE kan je ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.
Je kunt een indicatie voor de Wlz in zorg in natura ontvangen of in een persoonsgebonden budget (PGB). Bekijk de tarieven die Dichterbij in dat geval hanteert.
Meer over het PGB lees je op de website van Per Saldo of op de site van de Sociale Verzekeringsbank.
Heb je zorg nodig die betaald wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet, ga dan naar je gemeente.

Wat betaalt Dichterbij, wat betaal je zelf?

Meerderjarige klanten ontvangen zorg en ondersteuning die vanuit de Wlz betaald worden. Maar we leveren ook extra diensten, zoals het wassen van kleding. Deze kosten betaal je zelf. De tarieven hiervoor stellen we jaarlijks vast met in overleg met de cliëntenraad. In onderstaande brochure lees je in alfabetische volgorde wat wij betalen en wat je zelf betaalt.

Vergoeding bij langer dan 72 uur afwezig

Cliënten die langer dan 72 uur weg zijn voor bijvoorbeeld een familiebezoek of vakantie, krijgen een vergoeding zes euro per dag. Je kunt daarvoor zelf een declaratie indienen via onderstaand formulier.