Naar inhoud

Kwaliteit staat voorop

Vacatures

Archief jaarverslagen en kwaliteitsrapportage

Ieder jaar legt Dichterbij verantwoording af over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de bereikte resultaten over deze periode. Vanaf 2016 legt Dichterbij jaarlijks ook verantwoording af over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

2021

STEVIG maakte in samenwerking met kwaliteitsnetwerk De Borg het kwaliteitsrapport 'leren van elkaar'. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie heeft het instellingsrapport over STEVIG opgesteld.

2020

STEVIG maakte in samenwerking met kwaliteitsnetwerk De Borg het kwaliteitsrapport 'leren van elkaar'

2019

2018

STEVIG maakte in samenwerking met kwaliteitsnetwerk De Borg het kwaliteitsrapport 'leren van elkaar'

2017

STEVIG maakte in samenwerking met kwaliteitsnetwerk De Borg het kwaliteitsrapport 2017

    2016

    2015

    Disclaimer: In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister respectievelijk het CIBG, prevaleert de laatste.

      Chat met ons