Jaarverslag en kwaliteitsrapportage

Jaarverslag

Ieder jaar legt Dichterbij verantwoording af over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de bereikte resultaten over deze periode.

2016


Disclaimer: In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister respectievelijk het CIBG, prevaleert de laatste.

2015

2014

2013

Kwaliteitsrapportage

Vanaf 2016 legt Dichterbij jaarlijks verantwoording af over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Er zijn twee versies: (1) een cliëntvriendelijke versie (in toegankelijke taal) en (2) de uitgebreide versie.

Periode juli 2015 – juni 2016

Cliëntvriendelijke versie

Uitgebreide versie