Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Kwaliteit staat voorop

Vacatures

Jaarverslag en kwaliteitsrapportage

Ieder jaar legt Dichterbij verantwoording af over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de bereikte resultaten over deze periode. Vanaf 2016 legt Dichterbij jaarlijks ook verantwoording af over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.


2019

2018

STEVIG maakte in samenwerking met kwaliteitsnetwerk De Borg het kwaliteitsrapport 'leren van elkaar'

2017

STEVIG maakte in samenwerking met kwaliteitsnetwerk De Borg het kwaliteitsrapport 2017

2016

2015

Disclaimer: In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister respectievelijk het CIBG, prevaleert de laatste.

Chat met ons