Ode en visie

Een mens wil zich ontwikkelen. Je wilt dingen doen die je leven prettiger maken, aangenamer. De een wordt blij van leren of werk, de ander koestert aandacht. Sommigen verlangen naar een eigen huis, anderen vinden hun geluk in warm zonlicht. Ieder mens heeft zo zijn eigen gevoelens en ambities. Je hebt recht op een volwaardige plek in de samenleving. Wie om ondersteuning van Dichterbij vraagt, is dikwijls kwetsbaar en soms zelfs heel erg kwetsbaar. Dan heb je vertrouwen nodig om wensen te uiten en je dromen te realiseren.

Je moet ervan op aan kunnen dat jouw levensgeluk centraal staat. Elke dag opnieuw. Zelfstandigheid is het vertrekpunt. Samen zoeken we naar jouw specifieke mogelijkheden, met betrokkenheid, warmte en professionaliteit als werkwoorden. In alle openheid en eerlijkheid.
Want zeg nou zelf, wie of wat geeft jouw leven betekenis?
Wat heb jij nodig om jezelf te zijn?

Onze visie

In de Ode hebben we vastgelegd dat wij streven naar een ongedeelde samenleving. Een samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Waar ze in de wijken wonen, leven en werken of een zinvolle dagbesteding hebben. Waar ze zich ontwikkelen, hun talenten ontplooien en eigen keuzes maken. Want dat geeft zelfvertrouwen. Van daaruit kunnen zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. Aan de andere kant stimuleren we de samenleving om de mogelijkheden en talenten van mensen met een verstandelijke beperking te ontdekken en te benutten.