Waarom kiezen voor Dichterbij?

Leven zoals jij wilt

Je wilt zo normaal mogelijk leven. Fijn wonen, een zinvolle dagbesteding hebben, meedoen in de samenleving, jezelf ontwikkelen en leuke dingen doen in je vrije tijd. Dichterbij ondersteunt je daarbij, binnen randvoorwaarden en financiële mogelijkheden. Jij hebt de regie over je leven, samen met je verwanten. Je kiest zelf waar en hoe je woont. Individueel, geclusterd in kleinschalige woonvoorzieningen of in een beschermde groepswoning. Waar je ook voor kiest, altijd woon je in een vitale wijk of in een dorp met een actieve gemeenschap. Samen spreken we ook af hoe we jou het beste kunnen ondersteunen en welke zorg je nodig hebt. Daarbij gebruiken we ook innovatieve, technische hulpmiddelen.

Zo doen we het

Wij zorgen en ondersteunen op een menslievende manier. Daarmee bedoelen we dat we écht contact met je hebben, goed naar je luisteren en er voor je zijn. In een ondersteuningsplan spreken we af op welke manier we jou het beste kunnen helpen. Ieder jaar vragen we jou en je verwanten hoe tevreden je bent over je leven en over de ondersteuning van Dichterbij. Op basis daarvan bekijken we samen met jou of het nodig is het ondersteuningsplan aan te passen.

Uniek is Als je het mij vraagt. Hierbij gaat het lokale team van cliënten, verwanten en medewerkers met elkaar in gesprek over de wensen en mogelijkheden van de cliënten: wat kan ik, wat wens ik, waar zijn we goed in als team en wat willen wij graag als team? Samen bepaal je welke wensen je wilt realiseren. Samen ga je daarmee ook aan de slag. Op die manier werken we samen aan een beter bestaan. Kijk ook eens op de site van Als je het mij vraagt.

Een veilige omgeving

Dichterbij streeft naar de beste kwaliteit van bestaan in een veilige omgeving. Minimaal een keer per twee jaar meten we de kwaliteit van elk team. Ook cliënten en verwanten geven daarbij hun mening. Daar zijn we blij mee. Op basis van de bevindingen voert een team verbeteringen door. Zo leren we en werken we continu aan een betere dienstverlening. Kijk ook eens naar HKZ, het keurmerk in onze sector. Wij zijn er trots op dat we dit keurmerk al jaren hebben. Het geeft aan dat we onze processen en procedures goed op orde hebben.

Kennisontwikkeling voor een beter leven

Dichterbij kiest er voor wetenschappelijk onderzoek, dat nadrukkelijk praktijkgericht is, centraal vorm te geven vanuit Kennisn@. De taak van Kennisn@ is het stimuleren van innovatie, het uitvoeren van onderzoek, het delen van kennis en het borgen hiervan. Er worden verschillende onderzoeken i.s.m. de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op de pagina van Kennisn@.

Cliënten en verwanten denken mee

Dichterbij vindt het belangrijk dat cliënten en verwanten meedenken, meepraten en meedoen om samen de best mogelijke zorg en dienstverlening te bieden. Zo kennen we een cliëntenraad en vijf regionale cliëntenplatforms die de belangen behartigen van de cliënten die zorg en diensten van ons ontvangen.
Daarnaast geeft een cliëntenpanel met 45 cliënten en verwanten advies over allerlei onderwerpen. Ook maken sommige cliënten en verwanten deel uit van interne en externe (advies)commissies. Wil jij of je verwant graag meedenken? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, Jos van de Ven (telefoon 06 – 11910534, e-mail j.vandeven@dichterbij.nl).

Er is ook een onafhankelijke vereniging van een aantal ouders en verwanten van cliënten: Familievereniging Dicht-bij. Dit is een belangenorganisatie en ontmoetingsplaats voor ouders en verwanten. Lees meer over Familievereniging Dicht-bij.

Wie wij zijn

Dichterbij ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders, verwanten en netwerk. Ons werkgebied is Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. Naast zorg met verblijf en dagbesteding bieden wij specialistische en forensische zorg (STEVIG).