Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Meer dan 65 jaar ervaring

Spitsbrug - Afferden

Wie zijn we

#WijzijnDichterbij

Een betekenisvol en zo gewoon mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is waar we het voor doen! Samen zoeken, herstellen of organiseren we dit gewone leven.

De basis van een goede relatie

Het aangaan en onderhouden van deze menslievende relatie is de basis voor onze ondersteuning en behandeling. Kenmerken van een goede relatie zijn: openheid, betrokkenheid, samenwerking en professionaliteit. Ook onderling met collega’s hechten wij aan deze waarden:

Dichterbij-beschut-wonen-gehandicapten

Open

Open staat voor een open houding.
Ik naar jou en jij naar mij.

Ik ben transparant en open in wat ik doe en nodig jou ook uit om dit naar mij te zijn.

Ik wil zorgvuldig met jouw openheid omgaan door bewust te zijn wat het oordeel goed of fout met ons beiden doet.

Openstaan voor een ander zijn ideeën, manier van denken en aanpak. Ik probeer er bewust en waakzaam op te zijn dat ik uitga van jouw en mijn beste intenties.

Openheid geeft inzicht in wat we doen. Als we dat van elkaar weten, dan kunnen de juiste mensen sneller met elkaar in verbinding (samen) komen en hierdoor maken we met elkaar stappen.

Samen

Samen staat voor niet alleen.

Als ik samenwerk met jou,
doe ik dat vanuit een open houding.

Jij hebt andere ervaringen en ideeën. Beiden zijn even waardevol.
Het is niet jouw of mijn idee wat moet winnen, maar hoe horen we elkaar zodat we onze wijsheid samenbrengen. En dat daarmee samenwerking er voor zorgt dat 1 + 1 drie wordt.

Samen gaat ook niet vanzelf.
We investeren in tijd, kennis en in elkaar. Wel blijven we kritisch in wát en met wie we ‘samen’ doen. Op die manier zorgen we ervoor dat we elkaar niet onnodig belasten.

Professioneel

Ik ben professioneel als ik zie, voel en ervaar wat er gebeurt vanuit mijn rol en vanuit ‘ik als persoon’. Hierin kan ik uitzoomen om te zien wat dit betekent in het grotere geheel, en wat het effect is van mijn handelen op andere personen óf op het resultaat.

Ik verwacht dit ook van jou. Ik nodig jou en mij uit om vragen te stellen, ja en zelfs ook om kritisch te zijn: wat gebeurt er, waardoor word ik of word jij getriggerd, is dit jouw of mijn rol en wat zegt dit?

Professioneel zijn is het bewust zijn van verbanden, belangen en relaties en hierop kunnen acteren. Voorwaarde is dat jij en ik dit doen op een waarderende manier. Ik ben proactief en servicegericht naar mijn collega’s toe en verplaats me in de ander. Het gaat niet om mij alleen, maar om het grotere geheel. Waar kan ik jou en mijn collega’s in de zorg het beste mee ondersteunen en wat zou de volgende vraag kunnen zijn? Ik ga op onderzoek uit en ben trots op mijn werk. Vakmanschap is waar ik aan blijf werken.

Betrokken

Betrokken staat voor ‘met aandacht’.

Met aandacht voor de mensen in mijn directe en indirecte omgeving. Ik weet wat er speelt, ben actief op de hoogte en voel me betrokken omdat ik werk met een open hart en ik mezelf kan zijn.

Vanuit betrokkenheid ervaren de mensen om je heen een collega die met bezieling werkt en actief bijdraagt aan de doelstellingen die we willen behalen. Onze betrokkenheid zorgt dat er plek is voor echtheid, plek voor jou én mij.

Accepteer cookies voor chat