Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Antwoord en duidelijkheid

5947 Cuijk

Veelgestelde vragen

Hieronder zie je de veelgestelde vragen over en aan Dichterbij. Staat jouw vraag er niet bij?
Stuur dan een e-mail naar info@dichterbij.nl of bel naar 088 - 7540000.
Je kunt ook chatgesprek starten met een van onze medewerkers aan wie je je vraag direct kunt voorleggen.

Vragen over de verbinding met de gemeenschap

Waar en hoe kan ik mijn ideeën inbrengen?

Op dit moment kunt u contact opnemen met manager Kay Punt (k.punt@dichterbij.nl). Als we iets verder zijn, worden ook de namen van het team bekend. Het team dat daadwerkelijk bij de Dorpstraat aan de slag gaat. In principe kunt u daarna alle medewerkers van het team aanspreken als u vragen heeft.

Wat zijn de plannen vanuit Dichterbij?

Wij willen onderdeel worden van de samenleving en aansluiten bij de ideeën en vragen die er zijn binnen Horn.

Vragen over de locatie en het vastgoed

Als er verbouwd wordt, krijgen lokale ondernemers (aannemers) dan ook een kans?

De aannemer is al geselecteerd. Voor leveringen van materialen (denk aan inrichting enz.) kijken we zeker ook naar lokale ondernemers. Dat doen we tijdens de realisatie maar ook als we er straks wonen.

Gaan de cliënten in het pand wonen, of wordt er bijgebouwd?

De huidige woning blijft staan, de achterliggende bakkerij wordt afgebroken. Op de grond die daarmee vrij komt worden woonunits geplaatst waar alle cliënten komen te wonen.

Gaat de nieuwe locatie er zeker komen?

Er wordt op dit moment nog uitgezocht hoe we de woningen voor mensen met een verstandelijke beperking het beste kunnen realiseren. De vergunningen zijn nog niet verleend. Bij afgifte van de vergunning gaat het plan definitief door.

Hoe is de veiligheid in en rondom het gebouw geregeld? Komen er camera’s?

Er zijn 24 uur per dag medewerkers aanwezig op de locatie die de veiligheid in en rondom het gebouw waarborgen. Er worden geen camera’s geplaatst.

Hoe zien de studio's waar zij gaan wonen eruit?

Het gaat om woon-units, die als geheel geplaatst worden. Elke woonunit heeft een woon-/slaapkamer, een keukentje en een eigen badkamer.

Waarom kiest Dichterbij voor de Dorpstraat voor deze groep mensen?

De Dorpstraat biedt de mogelijkheid om mensen midden in de samenleving te laten wonen. De locatie is gekozen om een goede aansluiting bij de locatie Huybenhof te vinden.

Wat gebeurt er met de huidige gebruikers van het pand?

Dichterbij is met de huidige gebruikers in gesprek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn, zodat huidige gebruikers en nieuwe bewoners samen gebruik kunnen maken van het pand.

Wat gebeurt er met het bestaande gebouw?

Het bestaande gebouw blijft. De ruimten in het gebouw worden verbouwd, om aan te sluiten bij de plannen en ambities die samen met de gemeenschap worden gemaakt. Het dak van de bestaande bouw wordt vervangen en we onderzoeken of we de woning verder kunnen verduurzamen.

Wat wordt de inrichting van de buitenruimte? Is deze ruimte openbaar?

Het binnenterrein krijgt een open karakter, om ontmoetingen en contacten tussen cliënten en begeleiders te stimuleren. Deze ruimte is niet openbaar.

Wonen de nieuwe bewoners samen of alleen?

Iedere cliënt heeft een eigen studio.

Vragen over de medewerkers

Kan ik bij de Dorpstraat werken?

We publiceren de vacatures en iedereen mag hierop solliciteren waarbij we bij gelijke geschiktheid voorrang geven aan mensen uit Horn (gemeente Leudal).

Kan ik samen gaan werken met de Dorpstraat?

Daarover gaan we heel graag in gesprek.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen over werken op deze locatie?

Er kan contact opgenomen worden met manager Kay Punt via k.punt@dichterbij.nl.

Wordt er enkel gezocht naar zorgpersoneel?

We kijken breder dan alleen zorgpersoneel, Wij zoeken in onze nieuwe medewerkers zeker ook naar ondernemerschap en affiniteit met de bewoners van de Dorpstraat.

Zijn er opties voor vrijwilligers?

Ja, die zijn er.

Vragen over de nieuwe bewoners

Hebben alle bewoners een verstandelijke beperking?

Ja, de mensen die bij de Dorpstraat gaan wonen, hebben allemaal een verstandelijke beperking.

Hoeveel mensen komen hier wonen?

In totaal komt er een woonplek voor 18 mensen, daarnaast komen er 2 herstelplekken. De cliënten zullen gefaseerd de woningen betrekken. Er is elke nacht een slaapdienst aanwezig.

Is er een reden om bang of ongerust te zijn?

U hoeft zich geen zorgen te maken. De toekomstige bewoners zijn mensen zoals u en ik die iets van hun leven willen maken. Zij hebben daar soms wel extra hulp en begeleiding bij nodig.

Is het hun eigen keuze om hier te komen wonen?

Alle cliënten mogen kiezen. Sterker nog, cliënten worden gevraagd een ambitie te hebben om verder te groeien en zich te ontwikkelen om bij de Dorpstraat te komen wonen. Dichterbij vindt keuzevrijheid en het benutten en ontwikkelen van talenten en vaardigheden belangrijke uitgangspunten voor kwaliteit van leven en om regie te voeren over je eigen bestaan.

Kunnen deze mensen gevaarlijk zijn voor zichzelf en omgeving?

De nieuwe bewoners zijn kwetsbare burgers die door hun verstandelijke beperking en bijkomende problematiek op sommige gebieden extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Met de juiste ondersteuning vormen deze bewoners geen gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Onze medewerkers bieden de ondersteuning en begeleiding die daarvoor nodig is met de garantie van 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezigheid op locatie.

Wat gaan de nieuwe bewoners hier gedurende de dag doen?

Wonen en leven midden in de samenleving. We zorgen voor een zinvolle invulling van de dag. Dit willen we waar mogelijk samen met de gemeenschap van Horn vormgeven. Om zo ook een meerwaarde te hebben voor en in die gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten zoals werken in de supermarkt of koffie verzorgen bij een ouderensoos, groenvoorziening, schoonmaken speelgoed etc. Wat het precies gaat worden is enerzijds afhankelijk van de talenten van de bewoners en anderzijds van de behoeften van de gemeenschap in Horn.

Wat gebeurt er met bewoners die na verloop van tijd niet binnen de Dorpstraat blijken te passen? Is het mogelijk dat mensen naar verloop van tijd de locatie weer verlaten?

Net zoals op andere locaties, hebben begeleiders bij de Dorpstraat ook geregeld gesprekken met de cliënten en hun familie of de huidige plek goed past. Mensen veranderen en ontwikkelen zich. Als een plek om welke reden dan ook niet meer passend is, dan zoeken we samen met iemand naar een andere passende leefplek.

Wie komen er op de Dorpstraat 49 wonen?

De Dorpstraat wordt een plek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Als gevolg van de beperking ervaren de bewoners mogelijk problemen. Bijvoorbeeld bij een goede daginvulling, een verslaving of het functioneren in de samenleving. De mensen die op De Dorpstraat komen wonen zijn gemotiveerd om hun leven in positieve zin te veranderen. Met werk en vrije tijd willen ze van betekenis zijn.

Vragen over de zorg en ondersteuning

Als ik straks iets wil melden of bespreken? Doe ik dat dan bij begeleiders of cliënten zelf?

Dat zou beiden kunnen, doe gerust waar u zich het prettigst bij voelt. Het wordt gewaardeerd als er vragen worden gesteld.

Hoe is de nachtzorg geregeld?

Er is een slaapdienst aanwezig. Daarnaast komen er voorzieningen voor technische ondersteuning.

Is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig?

Ja, er is dag en nacht begeleiding aanwezig op de locatie zelf.

Is er een vast aanspreekpunt?

Op dit moment kunt u contact opnemen met manager Kay Punt (k.punt@dichterbij.nl). Als we iets verder zijn, worden ook de namen van het team bekend. Het team dat daadwerkelijk bij de Dorpstraat aan de slag gaat. In principe kunt u daarna alle medewerkers van het team aanspreken als u vragen heeft.

Is er verschil in begeleiding doordeweeks of in het weekend?

Nee, er is een team van begeleiders die 7 dagen in de week de begeleiding verzorgen. Er is een op maat toegesneden programma en activiteiten op vraag van de cliënt.

Wat is de meerwaarde voor cliënten om hier te wonen?

De mensen die in aanmerking komen voor de Dorpstraat willen een volwaardige plek in de samenleving waar ze een veilige woonplek hebben met eigen voorzieningen.

Voor sollicitanten

Als ik word aangenomen, wanneer kan ik dan beginnen?


De startdatum bespreken we samen met jou. We kijken er naar uit je te mogen verwelkomen!
#WijZijnDichterbij #WijZijnStevig

Hoe worden sollicitatiegesprekken gehouden?

We willen graag kennis met je maken en het liefst persoonlijk! Momenteel kiezen we ervoor sollicitatiegesprekken op onze regio kantoren te voeren, waar we elkaar met voldoende afstand kunnen ontmoeten. Wanneer 1 van de gesprekspartners verkouden is, hoest, benauwd is, koorts heeft etc. zal de afspraak verzet worden, óf wordt er over gegaan naar een digitaal sollicitatiegesprek.

Tevens kan het zo zijn dat we om snel te schakelen en het niet te druk te laten worden op de regio kantoren, ervoor kiezen een sollicitatiegesprek via beeldbellen te laten plaatsvinden. Dit kan via skype, MS Teams, Face-Time of Whatsapp. Samen met jou stemmen we af hoe we elkaar spreken.

Ik heb een sollicitatie gesprek gepland staan, maar ik ben ziek. Wat moet ik doen?

We hopen dat je snel beter bent! Om een nieuwe afspraak te maken vragen we je contact op te nemen met het Wervingsbureau, wervingsbureau@dichterbij.nl
of 088 754 00 60. We maken graag een nieuwe afspraak met je.

Kan ik na mijn (digitale) sollicitatiegesprek meelopen op een locatie?


Hoe we vervolg geven aan je (digitale) sollicitatie, stemmen we samen met jou af. Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Voor vrijwilligers

Hoe ontvang ik het laatste nieuws van Dichterbij over het coronavirus?

Kijk regelmatig op deze actuele pagina www.dichterbij.nl/coronavirus.
Meld je aan
voor de nieuwsbrief voor verwanten.
En volg onze hartverwarmende acties via #WijZijnDichterbij.

Is er informatie beschikbaar om eenvoudig uit te leggen wat het coronavirus betekent?

We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan handige informatie over het coronavirus of de maatregelen. Om het uit te leggen aan anderen
of om het eenvoudig zelf te lezen. Er is veel informatie over het coronavirus. Soms is de informatie moeilijk te begrijpen.

In dit bestand wordt heel duidelijk uitgelegd wat het coronavirus is. Ook staan er belangrijke tips in: informatie over corona in begrijpelijke taal.

Wil je nog meer weten? Kijk op hier voor handige filmpjes, pictobrieven of folders over het coronavirus in eenvoudige taal.

Is logeren toegestaan?

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd gelden de algemene regels en de regels voor activiteiten.

Cliënten ouder dan de basisschoolleeftijd maken afspraken met de begeleiding  - indien nodig in overleg met een manager of regiebehandelaar en/of een AVG-arts - wanneer het weer mogelijk en verantwoord is om te gaan logeren of op vakantie te gaan. Houd je dan wel aan de algemene regels en de regels voor activiteiten.

Kan ik op bezoek?

Overleg met de begeleiding of bezoek mogelijk is.

Voor cliënten die niet wonen bij Dichterbij, maar zelfstandig wonen, gelden dezelfde regels als voor andere inwoners van Nederland.

Houd je altijd aan de algemene regels en de regels voor activiteiten. Zo gaan we de verspreiding van het coronavirus tegen.

Kijk eens op deze pagina waar we tips delen voor leuke en zinvolle activiteiten. Op ons prikbord kun je een berichtje achter laten om je familielid of een medewerker van Dichterbij een hart onder de riem te steken.

Algemene vragen

Wat doet Dichterbij eraan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Een speciaal crisisteam spreekt elkaar iedere dag om besluiten te nemen over alle ontwikkelingen en daarbij horende maatregelen. Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM en vullen die aan met onze eigen maatregelen die gebaseerd zijn op het beleid van het RIVM. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, letten wij natuurlijk extra op de hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook wordt er extra schoongemaakt. Verder werken medewerkers zoveel mogelijk op dezelfde locatie. Iedere locaties is op de hoogte wie waarvoor verantwoordelijk is en wat te doen als er een besmetting is. Binnen Dichterbij zijn hier duidelijke richtlijnen en instructies voor en alle medewerkers van Dichterbij zijn hiervan op de hoogte.

Kijk hier voor meer informatie.

Wat kun je zelf doen om verspreiding van het virus te beperken?

Voor iedereen geldt; blijf zoveel mogelijk thuis.

Ga alleen naar buiten als dit nodig is. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep, maar maximaal met twee personen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.

Het is belangrijk om je te houden aan de hygiëne-maatregelen:

 • Geen handen schudden, niet zoenen, voorkom lichamelijk contact met personen die hoesten;
 • Zorg voor goede handhygiëne;
 • Hoest in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig);
 • Houd minimaal 1,5 m afstand.
 • Draag een mondmasker op drukke openbare plekken zoals de supermarkt.

We vragen iedereen om alert te zijn en bovenstaande adviezen op te volgen. Samen doen we ons best om verdere verspreiding te beperken!

Zijn er coronabesmettingen bij Dichterbij?

Ja, bij enkele mensen op onze woonlocaties is corona vastgesteld. Wij vinden het heel verdrietig om te moeten melden dat er inmiddels ook bewoners zijn overleden. Dit heeft grote impact op de familie, medebewoners, medewerkers en alle andere betrokkenen.
Omdat wij onze cliënten, bewoners, verwanten, vrijwilligers en medewerkers niet onnodig willen belasten, doen wij geen algemene mededelingen over (vermoedelijke) besmettingen met het coronavirus. Wij vragen uw begrip voor deze keuze. Bij (vermoedelijke) besmettingen worden de direct betrokken cliënten, bewoners, leerlingen, verwanten en medewerkers uiteraard geïnformeerd.
Bij besmettingen en vermoedens daarvan doen wij er vanzelfsprekend alles aan om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar bij Dichterbij?

Ja, Dichterbij heeft nog voldoende beschermingsmiddelen, maar de beschikbaarheid is beperkt. We zijn continu aan het werk om onze voorraden op peil te houden. Voor het gebruik van beschermingsmiddelen volgen we de richtlijnen van het RIVM en de beroepsgroepen.

Voor leveranciers

Heb je nog vragen?

Mail naar info@dichterbij.nl of bel 088-7540 000.

Hoe kun je een bestelling afleveren?

Uit voorzorg vragen wij leveranciers vriendelijk om de bestelling bij de voordeur van de locatie af te leveren, aan te bellen, en dus niet zelf in de woning af te leveren. Er dient wel contact te zijn geweest met een medewerker van Dichterbij zodat er een visuele check is op het feit dat er een levering heeft plaatsgevonden.

Bij grotere bestellingen (zoals pallets) verzoeken wij leveranciers vooraf met de betreffende locatie (telefonisch) te overleggen.

Deze richtlijnen gelden voor alle locaties van Dichterbij en STEVIG (woon-, dagbesteding-, behandel-, en kantoorlocaties).

Voor verwanten

Gaan onderzoeken of behandelingen door?

Onderzoeken en behandelingen gaan bij voorkeur door via (beeld)bellen. Soms kan dat niet. Bijvoorbeeld als de uitstel van een behandeling zorgt voor problemen voor de cliënt. Dan wordt er een afweging gemaakt van de risico’s. Is de behandeling echt nodig? En moet het ook nu? Als dat zo is, kan de behandeling doorgaan op een speciale behandellocatie of in jouw eigen woning. Er zijn regels om dit veilig te doen. Om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Die regels, en of de behandeling doorgaat, worden met de cliënt besproken.

Behandelingen zijn op dit moment altijd één-op-één. Groepsbehandelingen gaan niet door.

Hoe beschermt Dichterbij haar medewerkers?

Voor medewerkers betekent dit dat zij de juiste beschermingsmaatregelen en hygiëne voorschriften in acht moeten nemen, waaronder het gebruik van beschermende kleding. Onze medewerkers krijgen hierover duidelijke instructies als dit aan de orde is.

Hoe krijg ik het laatste nieuws van Dichterbij?

Zo blijf je op de hoogte!

Kijk regelmatig op deze actuele pagina www.dichterbij.nl/coronavirus.            

Meld je aan voor onze verwanten nieuwsbrief. Klik op de button 'aanmelden nieuwsbrief'. 

En volg onze hartverwarmende acties via #WijZijnDichterbij.

Hoe voorkomt Dichterbij onnodig risico op besmetting?

Dichterbij doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je familielid én onze medewerkers geen onnodig risico lopen. Daarom volgen we strikt het landelijk beleid en richtlijnen. Daarnaast hebben we voor die situaties waarbij er sprake kan zijn van een (mogelijk) verhoogd besmettingsrisico, heldere richtlijnen en instructies gemaakt over wanneer medewerkers wel en niet kunnen komen werken. Ook zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor locaties waar sprake is van een (vermoedelijke) besmetting.

Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, dan draagt de begeleiding mondneusmaskers. We vragen bezoek dan om dit ook te doen.

Is de dagbesteding open?

Een aantal dagbestedingslocaties zijn weer open. Cliënten krijgen allemaal een vorm van dagbesteding thuis óf op een locatie. We bieden daarbij maatwerk. Overleg met de begeleiding als je vragen hebt.

Is er informatie beschikbaar om eenvoudig uit te leggen wat het coronavirus betekent?

We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan handige informatie over het coronavirus of de maatregelen. Om het uit te leggen aan anderen of om het eenvoudig zelf te lezen.

Er is veel informatie over het coronavirus. Soms is de informatie moeilijk te begrijpen.

Kijk op hier voor handige filmpjes, pictobrieven of folders over het coronavirus in eenvoudige taal.

Is logeren toegestaan?

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd gelden de algemene regels en de regels voor activiteiten.

Cliënten ouder dan de basisschoolleeftijd maken afspraken met de begeleiding - indien nodig in overleg met een manager, regiebehandelaar en/of een AVG-arts - wanneer het weer mogelijk en verantwoord is om te gaan logeren of op vakantie te gaan.

Houd je wel aan de algemene regels en de regels voor activiteiten.

Kan ik op bezoek bij mijn familielid?

Overleg met de begeleiding of bezoek mogelijk is. Hier zijn met de begeleiding afspraken over gemaakt. Lees hier meer informatie.

Voor cliënten die niet wonen bij Dichterbij, maar zelfstandig wonen, gelden dezelfde regels als voor alle inwoners van Nederland.Houd je wel aan de algemene regels en de regels voor activiteiten. Zo gaan we de verspreiding van het coronavirus tegen.

Kijk eens op deze pagina waar we tips delen voor leuke en zinvolle activiteiten. Op ons prikbord kun je een berichtje achter laten om je familielid of een medewerker van Dichterbij een hart onder de riem te steken.

Maak je je zorgen over je familielid? Of ben je bang?

Het is een moeilijke tijd die ook jou als verwant diep kan raken. Een tijd waarin je je zorgen maakt of verdriet hebt. Natuurlijk kun je dit delen met de begeleiding, in het bijzonder met de dienstverleningscoördinator van jouw verwant. Ook kun je een beroep doen op een van onze vertrouwenspersonen. Zij bieden graag een luisterend oor en zo ruimte geven aan de dingen die u bezighouden in deze moeilijke tijd.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je hier.

Wil je contact met lotgenoten?

Heb je behoefte om jouw zorgen of het gemis te delen met iemand in dezelfde situatie? Er zijn verwanten die het fijn vinden om in deze moeilijke tijd te luisteren en praten met een verwant over de zorgen of het verdriet. Dit kan als volgt: bel naar onze FrontOffice (tel. 088-7540 000). Zij noteren je naam en telefoonnummer en eventueel de momenten waarop je bereikbaar bent. Zij geven de gegevens dan door zodat er teruggebeld kan worden. Op deze manier kunnen jullie elkaar steunen.

Moet ik een mondmasker dragen als ik op bezoek kom?

Als je op bezoek komt, gelden de algemene richtlijnen. Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren? Dan draagt de begeleiding een chirurgisch mondmasker. We vragen bezoek om dit dan ook te doen.

Wat als een cliënt (mogelijk) besmet is met het coronavirus?

Dichterbij plaatst een cliënt in thuisisolatie:
-als sprake is van een hoge verdenking op een infectie met het coronavirus;
-bij bevestigde besmetting met het coronavirus.
- Cliënten worden bij een vermoedelijke besmetting getest.

Kijk hier voor meer informatie.

Wat kun je zelf doen om verspreiding van het virus te beperken?

Het is belangrijk om je te houden aan de hygiëneregels:

 • Geen handen schudden, niet zoenen, voorkom lichamelijk contact met personen die hoesten;
 • Zorg voor goede handhygiëne;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig) en gooi ze daarna weg;
 • Houd minimaal 1,5 m afstand (twee armlengtes);
 • Vermijd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand tot anderen kan houden);
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Draag een mondmasker op drukke openbare plekken zoals de supermarkt.

Of kijk eens in deze folder: Handen wassen instructie 

Voor cliënten

Gaan behandelingen bij STEVIG door?

Ja, de behandelingen bij STEVIG gaan weer door. Soms wel wat anders dan je gewend bent. Vraag aan je begeleider in welke vorm de behandeling zal plaatsvinden.

Kan ik naar dagbesteding?

Je krijg een vorm van dagbesteding, thuis of op een locatie. Vraag aan jouw begeleider wat voor jou van toepassing is.

Houd je wel aan de algemene regels en de regels voor activiteiten.

Mag er bezoek komen?

We snappen dat je bezoek wilt ontvangen. Je maakt hier met je begeleider afspraken over. Je mag maximaal 3 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) bezoek per dag ontvangen.

Houd je wel aan de algemene regels en de regels voor activiteiten.

Mag ik bezoek ontvangen als ik zelfstandig woon?

Als je (eventueel met begeleiding) zelfstandig woont, gelden er andere regels dan wanneer je bij Dichterbij woont. Eigenlijk gelden dezelfde regels als voor andere inwoners van Nederland. Dus je mag bezoek ontvangen. Landelijk beleid bepaalt dat je maximaal 3 bezoekers per dag mag ontvangen (exclusief kinderen t/m 12 jaar) onder de voorwaarde dat 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Houd je dan ook aan de algemene regels en de regels voor activiteiten. Jouw begeleider kan helpen bij het uitleggen.

Mag ik logeren?

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd gelden de algemene regels en de regels voor activiteiten.

Ben je ouder dan de basisschoolleeftijd? Dan maak je afspraken met de begeleiding wanneer het voor jou weer mogelijk en verantwoord is om te gaan logeren of op vakantie te gaan. Als het nodig is, wordt er advies gevraagd aan een manager of regiebehandelaar en/of een AVG-arts. Houd je aan de algemene regels en de regels voor activiteiten

Mag ik sporten?

Vanaf 14 oktober gelden er landelijk nieuwe afspraken over sporten. Op de website van de rijksoverheid lees je wanneer je wel of niet mag sporten.

Houd je altijd aan de algemene regels en aan de regels voor activiteiten.

Wanneer draag ik een mondmasker?

Je draagt een mondmasker op drukke openbare plekken, zoals de supermarkt. Wij volgen de maatregelen van de overheid.

Wat gebeurt er als je (mogelijk) besmet bent met het coronavirus?

Als je (misschien) besmet bent met het coronavirus, is het belangrijk dat je op je kamer en in je woning blijft. Dat noemen we thuisisolatie. Dat doen we als we denken dat je misschien ziek bent door het coronavirus, of als we het zeker weten. Je wordt ook getest.

We willen voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden, dus daarom gelden er speciale regels. Voor medewerkers is het belangrijk dat zij beschermende kleding dragen en zich houden aan de hygiënevoorschriften. Jouw begeleider kan je daar meer over vertellen.

Lees hier meer informatie. 

Wat is het coronavirus?

Er is veel informatie over het coronavirus. Soms is de informatie moeilijk te begrijpen.

In deze bestanden wordt heel duidelijk uitgelegd wat het coronavirus is.

Ook staan er belangrijke tips in: informatie over corona in begrijpelijke taal.

Wil je nog meer weten? Kijk op hier voor handige filmpjes, pictobrieven of folders over het coronavirus in eenvoudige taal.

Wat kan ik doen om verspreiding van het virus te beperken?

Het is belangrijk om je te houden aan de hygiëneregels:

 • Geen handen schudden, niet zoenen, voorkom lichamelijk contact met personen die hoesten;
 • Zorg voor goede handhygiëne;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig) en gooi ze daarna weg;
 • Houd minimaal 1,5 m afstand (twee armlengtes);
 • Vermijd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand tot anderen kan houden).
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Draag een mondmasker in drukke openbare gebouwen zoals de supermarkt.

Kijk eens in onderstaande folder: Handen wassen instructie

Wat moet ik doen als ik me zorgen maak? Of als ik bang ben?

Als je bang bent of zorgen hebt, kun je erover praten met een begeleider. Praat je liever met iemand anders? Dan kan ook. Je kunt ook praten met een cliëntvertrouwenspersoon. Bij Dichterbij werken drie cliëntenvertrouwenspersonen.

Je ziet ook op welke dag je iemand kunt bereiken:

Oldien Voets
maandag en woensdag van 9.00 – 17.00 uur
Telefoon: 06 14471511

Nel van Lierop
maandagavond van 18.00 – 20.00 uur
dinsdag van 9.00 – 17.00 uur
Telefoon: 06 10934512

Arjan Ooms
donderdag en vrijdag van 9.00 – 17.00 uur
Telefoon: 06 22196549


Wat moet ik doen als ik ziek word?

Heb je last van hoesten, koorts, benauwdheid, griepklachten? Meld dit aan je begeleider.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Aan wie kan ik vragen stellen?

Vragen kun je stellen aan je DVC’er. Maar ook aan je huisarts of apotheek.
Deze mensen helpen je graag.

Ben je het toestemmingsformulier kwijt? Of heb je het niet ontvangen?

Voor een nieuw formulier neem je contact op met het secretariaat van Expertise. Zij helpen je dan verder.
Dat kan via de e-mail: expertise@dichterbij.nl of telefonisch via 088 - 7540 510.

Geef ik met het formulier van Dichterbij toestemming voor alle artsen en apotheken?

Met dit formulier geef je alleen toestemming voor de artsen en de apotheek van Dichterbij.
Ga je naar een huisarts of een apotheek buiten Dichterbij? En je wilt jouw medische gegevens delen?
Vraag dan daar om een toestemmingsformulier.

Hoe geef ik toestemming?

Dat doe je door het toestemmingsformulier in te vullen. Dit heb je per post ontvangen. Doe het ingevulde formulier in de envelop en stuur het op naar Dichterbij. Er hoeft geen postzegel op. Je wettelijke vertegenwoordiger kan dit ook voor je doen.
Heb je vragen over het formulier of wil je bepaalde informatie liever niet delen via het Landelijk Schakelpunt? Bespreek dit dan met je DVC’er of jouw arts.

Let op!
Via het formulier geef je alleen toestemming voor het delen van informatie door de artsen en de apotheek van Dichterbij. Ga je naar een andere huisarts of een apotheek buiten Dichterbij? Vraag dan aan hen om een toestemmingsformulier wanneer je jouw medische gegevens wilt delen via het LSP.

Is het Landelijk Schakelpunt veilig?

Ja. Het Landelijk Schakelpunt is veilig en betrouwbaar. Een arts of apotheek kan je medische gegevens alleen bekijken met een beveiligde pas en met een wachtwoord.

Kan ik zien wie mijn medische gegevens hebben bekeken en wanneer?

Ja, dat kan. Je kunt via de website www.volgjezorg.nl een overzicht opvragen of bekijken.

Waarom zou ik mijn medische gegevens delen?

Soms moet je naar een andere dokter. Bijvoorbeeld als je ziek wordt in het weekend. Of moet je plotseling naar het ziekenhuis. Zonder toestemming kunnen andere artsen jouw medische gegevens niet bekijken. Maar voor veilige zorg zijn jouw medische gegevens wel nodig. Anders is de kans op fouten groter.

Wat als ik het over een tijdje niet meer wil?

Je kunt altijd je toestemming weer intrekken. Via je DVC'er kun je een formulier krijgen om je toestemming in te trekken. 

Wat is het Landelijk Schakelpunt?

Met het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen jouw artsen van Dichterbij en de apotheek van Dichterbij op een veilige manier medische gegevens delen met andere artsen en apotheken. Met een speciaal pasje kan een andere arts/apotheek dan in de computer van jouw arts/apotheek kijken. Maar dat kan alleen als jij dat goed vindt. Jij beslist dus of je dit wilt. Dit doe je met het toestemmingsformulier. Dit formulier heb je per post ontvangen.

Wat zijn de nadelen?

- Niet alle apotheken en huisartsen in Nederland zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt.
- In het buitenland kunnen artsen en apotheken niet bij jouw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.

Wat zijn de voordelen?

- Jouw medische gegevens kunnen ook door anderen worden bekeken.
- De dokter weet wat er met je aan de hand is.
- De dokter heeft de nieuwste informatie over jou.
- De dokter kan betere beslissingen nemen over jouw behandeling.
- De dokter kan zien of je al andere klachten hebt.
- Je krijgt geen medicijnen die niet bij elkaar passen.

Welke medische gegevens kan de arts of apotheker zien via het Landelijk Schakelpunt?

- Je naam, adres en leeftijd.
- Informatie over je gezondheid (bijvoorbeeld je bloeddruk).
- Informatie over je allergieën.
- Informatie over medicijnen die je arts heeft voorgeschreven.
- Informatie over medicijnen die je hebt gekregen van de apotheek.
- Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Huisartsen kunnen ook de informatie zien over je doktersbezoeken in de laatste 4 maanden. Dokters in het ziekenhuis, een AVG-arts en apotheker zien deze informatie niet.

Wie mag mijn medische gegevens bekijken?

De arts of apotheek die jouw gegevens nodig heeft om je goed en veilig te helpen. Alleen als jij daar toestemming voor geeft. En alleen als het echt nodig is voor je behandeling. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen, werkgevers en andere partijen kunnen je medische gegevens niet bekijken.

Vrijwilligerswerk

Als ik onkosten maak, krijg ik die dan vergoed?

Dichterbij vergoedt de woon-werkkilometers die je als vrijwilliger maakt. Samen met de cliënt en de contactpersoon van de locatie stem je af hoe je de kosten voor activiteiten verdeelt.

Ben ik verzekerd?

Het verzekeren van risico's van alledag is op de eerste plaats een zaak van de vrijwilliger zelf. Aanvullend heeft Dichterbij voor haar geregistreerde vrijwilligers een collectieve WA-verzekering en een schade- en ongevallenverzekering afgesloten.

Ik heb geen ervaring met mensen met een beperking. Ben ik wel geschikt als vrijwilliger?

Je bent gemotiveerd, dat is een mooi uitgangspunt. Er is altijd vrijwilligerswerk dat aansluit bij je wensen en mogelijkheden. Je kunt iets ondernemen met een cliënt, maar bijvoorbeeld ook helpen bij klusjes in een woning, bij een dagbesteding of een externe activiteit. Samen met de vrijwilligerscoördinator zoek je vrijwilligerswerk dat bij je past. We kunnen ook scholing en begeleiding regelen.

Met wie heb ik allemaal te maken als vrijwilliger?

Natuurlijk met de cliënt en zijn of haar begeleiders. Bij hen kun je ook altijd met vragen terecht. Afhankelijk van het werk dat je doet heb je ook contact met het netwerk van de cliënt, zoals familieleden.

Moet ik altijd beschikbaar zijn?

Je geeft zelf aan wanneer en hoe vaak je kunt helpen. Samen met de contactpersoon van de locatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen, maak je hierover afspraken. Dat geeft duidelijkheid voor jezelf, de cliënt en de begeleiders. Onderneem je activiteiten met een cliënt, dan bespreek je samen wat je leuk vindt en waar je zin in hebt.

Quli - Dossier

Als ik geen zorg meer krijg van Dichterbij, kan ik dan nog toegang krijgen tot mijn dossier via Quli?

Op het moment dat je niet meer in zorg bent van Dichterbij moet de koppeling met Dichterbij verbroken worden. Jouw gegevens blijven beschikbaar voor jou in Quli, maar er worden geen nieuwe gegevens meer opgehaald.

Een dagbesteding en/of bewindvoerder wil ook meelezen in het dossier van de cliënt, kan dat?

Ja, mits de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger daar toestemming voor geeft. Dit werkt als volgt:

 1. Ga naar www.quli.nl en log in
 2. Open de tegel Mijn Dossier (paars)
 3. Vul SMS-code in
 4. Klik op Dichterbij
 5. Klik rechtsboven op het slotje en zet het schuifje van de betreffende dagbestedingslocatie en/of bewindvoerder op groen
  Om deze laatste stap te kunnen zetten, moet de betreffende dagbestedingslocatie en/of bewindvoerder een Quli-account aanmaken. Voeg de locatie of bewindvoerder via de groene tegel Contacten toe (bij 'Contacten beheren'). Hoe je een Contact toevoegt, leggen we uit in de uitgebreide handleiding in hoofdstuk 9 op pagina 24.
Hoe krijg ik toegang tot het ondersteuningsplan en de rapportages van Dichterbij?
Ben je cliënt, verwant, mentor of curator van een cliënt? Dan kan dit. Voordat je daadwerkelijk kunt meelezen, zijn er twee stappen nodig.

Eerst zal een toestemmingsformulier moeten worden ingevuld door de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger. Via dit formulier geef je Dichterbij toestemming om gegevens uit het zorgdossier beschikbaar te stellen via Quli. Dit formulier wordt bewaard in het ECD van de cliënt.


Vervolgens zal je toegang in Quli moeten aanvragen om toegang tot het dossier in Quli te krijgen. Dit werkt anders voor jou dan voor je verwanten of wettelijk vertegenwoordigers. Download de handleiding om te lezen hoe dit voor ieder van jullie geregeld is.

Handleiding voor cliënten
Handleiding voor verwanten
Handleiding voor mentoren of curatoren

Ik heb via Quli inzage in de doelen van de cliënt en de rapportages. Ik zou graag meer informatie willen inzien over de zorg. Kan dat?

Dit gebeurt al op papier en is ook mogelijk via Quli. Verwanten en het team maken dan samen afspraken om documenten, zoals de beeldvorming, onderzoeksverslagen of bepaalde protocollen, via Quli te laten verlopen. Via de functie Berichten in Quli kan bijvoorbeeld de dienstverleningscoördinator documenten op een veilige manier versturen naar verwanten. Een voorwaarde om berichten te kunnen sturen, is dat de wettelijk vertegenwoordiger/verwant en de DVC'er/groep beide een Quli-account hebben en zij contact van elkaar zijn.

Ik wil graag meelezen in het dossier van meerdere cliënten. Kan dat?

Meelezen in het dossier van meerdere cliënten kan alleen als je hun wettelijke vertegenwoordiger bent. Ben je dat niet, dan moet je hiervoor toestemming vragen aan de cliënten of hun wettelijke vertegenwoordiger(s). In Quli kunnen zij onder de knop ‘Mijn dossier’ aangeven dat ze jou toestemming geven om mee te lezen. Voorwaarde is dat je ‘contact’ van elkaar bent in Quli. Hoe je een contact toevoegt in Quli wordt uitgelegd op pagina 24 in de handleiding.

Kan ik in de Quli app ook mijn dossier lezen? Of alleen via de website?

Je kunt het dossier inzien zowel via de Quli App als via de website inzien.

Onze zoon of dochter komt soms enkele dagen naar huis en wij willen ook graag rapporteren via Quli. Kan dat?

Dat kan momenteel op de volgende manier:

 1. De locatie waar jouw zoon of dochter woont, maakt een Quli-account aan.
 2. Je wordt contacten van elkaar. Hoe je een contact toevoegt, wordt uitgelegd in de uitgebreide handleiding in hoofdstuk 9 op pagina 24.
 3. Je schrijft zelf de rapportage in een bericht.
 4. Verstuurt het bericht aan de locatie via Quli (zie pagina 27 in de uitgebreide handleiding). Op deze manier wordt het bericht veilig verstuurd.
 5. De groep kan het bericht kopiëren naar Cura, bijvoorbeeld bij vrije rapportages. Zodra zij dit gedaan hebben, kun jij het ook teruglezen in Quli.
Waarom moet ik telkens opnieuw de SMS-code invoeren?

Het is niet de bedoeling dat je de sms-code steeds opnieuw moet invoeren. De sms-code wordt alleen gevraagd als je wilt inloggen in ‘Mijn dossier’. Dit is een extra beveiliging. Wordt er steeds opnieuw naar de sms-code gevraagd, neem dan contact op met de Quli-helpdesk via servicedesk@quli.nl

Quli - Inloggen en uitloggen

Als ik geen zorg meer krijg van Dichterbij, kan ik Quli dan toch blijven gebruiken?

Ja, je kunt Quli blijven gebruiken. Het maakt niet uit of je zorg ontvangt van Dichterbij of van een andere organisatie. Al jouw gegevens blijven bewaard in je Quli-dossier. Ook als je weggaat bij Dichterbij kun je blijven inloggen in jouw Quli-account.

Hoe kan ik mijn wachtwoord veranderen?

Je kunt je wachtwoord veranderen nadat je bent ingelogd in Quli via www.quli.nl. Klik op je profielfoto bovenin je Quli-account. En daarna op het tabblad 'Profiel'. Aan de rechterkant staat in blauwe letters 'Wachtwoord wijzigen', klik daarop.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?
 1. Klik op deze link
 2. Vul je e-mailadres
 3. Type de tekens die je ziet staan in het ruitjesvak
 4. Klik op 'Nieuw wachtwoord versturen'
 5. Er wordt nu een e-mail gestuurd met daarin een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.
Ik vind mijn startscherm te druk. Wat kan ik hieraan doen?

Een aantal knoppen staan standaard op je startscherm. Je kunt deze zelf toevoegen of verwijderen. Ook tussentijds. Je gegevens gaan dan niet verloren. We adviseren je om alleen de onderdelen te installeren die je ook echt gaat gebruiken. Dat houdt het overzichtelijk. 

Een onderdeel van je beginscherm verwijderen

 1. Klik in je startscherm op 'Onderdelen beheren'. De onderdelen gaan nu wiebelen.
 2. Klik op het kruisje om de knop te verwijderen.

Een onderdeel aan je beginscherm toevoegen

 1. Klik op onderdelen beheren.
 2. Klik op de knop + onderdeel toevoegen. Je komt in een scherm met alle onderdelen die je nog kunt toevoegen.
 3. Klik onder het betreffende onderdeel die je wilt toevoegen op 'toevoegen aan je startscherm'. Het onderdeel wordt direct toegevoegd.
 4. Klik op je profielfoto om terug te gaan naar je beginscherm.
Ik weet niet meer met welk e-mailadres ik moet inloggen, wat nu?

Neem contact op met de servicedesk van Quli via 026-7920000.

Moet ik uitloggen als ik klaar ben in Quli?

Ja, dat is belangrijk. Als je dat niet doet, kan iemand anders zomaar in jouw account kijken. Als je het per ongeluk vergeet, logt Quli jou na een uur automatisch uit.

Quli - Account aanmaken

Hoe krijg ik toegang tot Quli?

Quli is een website en een app. Ga naar www.quli.nl of download de apps:

Quli App
App Store
Google Play

Quli Communicatie
App Store

Google Play

Hoe maak ik een Quli account aan?

Ga naar www.quli.nl om een account aan te maken. Dit is gratis. Zet de volgende stappen:

 1. Klik op ‘Maak een account aan’
 2. Klik op de blauwe knop rechtsboven ‘Inloggen of aanmelden’
 3. Volg de stappen en klik op ‘Account aanmaken’
 4. Ga naar je e-mail: je ontvangt twee mailtjes van Quli
 5. Volg de stappen die daarin staan
Ik heb geen mobiele telefoon. Kan ik dan toch Quli gebruiken?

Ja. Je kunt ook inloggen met een tablet, laptop of computer. De meeste functies in Quli werken op alle apparaten. Maar om het persoonlijk dossier te kunnen bekijken, heb je wél een mobiele telefoon nodig. De toegang tot het persoonlijk dossier is namelijk extra beveiligd met een code. Die code krijg je per sms toegestuurd. Om die sms te ontvangen heb je dus een mobiele telefoon nodig.

Kan ik ook een account aanmaken in de Quli app?

Nee, je maakt een nieuw account aan via de website www.quli.nl. Als je dit gedaan hebt, kun je inloggen in de Quli app. Dit doe je met dezelfde inloggegevens. Nu kun je de Quli app gebruiken

Op welke apparaten kan ik Quli gebruiken?

Quli werkt op je smartphone, tablet, laptop of PC. De website van Quli en de Quli apps werken op Apple en Android.

Wat is het verschil tussen Quli App en Quli Communicatie?

Met de Quli App kun je alle reguliere functies van Quli gebruiken, zoals je dagboek bijhouden, je agenda of je doelen bekijken en aanvullen. Met de Quli Communicatie app kun je veilig videobellen en chatten met je contacten.

Werken, leren en solliciteren

Ik volg een BOL-opleiding op het mbo. Kan ik stagelopen bij Dichterbij?

Als je een BOL-opleiding volgt, hoef je je niet aan te melden voor een stage. Je school heeft contact met Dichterbij over stageplaatsen. Neem gerust contact met ons op als je hierover nog vragen hebt. Je kunt het Wervingsbureau bereiken per mail (wervingsbureau@dichterbij.nl) op of telefoonnummer 088 - 75 40 060.

Ik volg een hbo- of wo-opleiding. Kan ik stagelopen bij Dichterbij?

Volg je een hbo- of wo-opleiding en wil je stagelopen bij Dichterbij, stuur dan je cv en motivatiebrief naar ons Wervingsbureau . Kijk ook eens op de pagina 'Stage lopen en leren'.

Meer weten? Neem dan contact op met het Wervingsbureau via de mail (wervingsbureau@dichterbij.nl) of bel: 088 - 75 40 060.

Ik wil graag werken bij Dichterbij. Naar wie kan ik een (open) sollicitatie sturen?

Wat leuk dat je interesse hebt om te werken bij Dichterbij. Je kunt je (open) sollicitatie sturen naar het Wervingsbureau . Ook bij vragen of voor meer informatie over werken bij Dichterbij kun je contact opnemen met het Wervingsbureau. Stuur een mailtje naar wervingsbureau@dichterbij.nl of bel naar: 088 - 75 40 060.

Kan ik als leerling aan de slag bij Dichterbij?

Bij Dichterbij kun je verschillende opleidingen volgen als leerling. Meer informatie vind je op de pagina 'Stage lopen en leren'. Ben je geinteresseerd in een leerwerkplek bij Dichterbij, vul dan het aanmeldformulier in op die pagina en voeg je cv en een motivatiebrief toe. Neem voor meer informatie contact op met het Wervingsbureau. Onze medewerkers zijn bereikbaar via de mail (wervingsbureau@dichterbij.nl) of op telefoonnummer 088 - 75 40 060.

Behandelingen

Hoe lang duurt het voordat mijn behandeling uiterlijk start?

We proberen elke behandeling zo snel mogelijk te starten. Nadat we je aanvraag ontvangen hebben, nemen wij contact met je op. Hopelijk kunnen we je dan vertellen dat je binnen twee weken je eerste behandelafspraak hebt. Het komt ook voor dat er een wachtlijst is. Daarover informeren we je natuurlijk ook.

Hoe vraag ik een behandeling aan?
 • Ik woon bij Dichterbij:

Woon je bij Dichterbij en wil je een behandeling aanvragen, dan kun je dit bespreken met je contactpersoon bij Dichterbij. Samen met de gedragsdeskundige of arts kan hij of zij de aanvraag voor je indienen.

 • Ik woon niet bij Dichterbij:

Als je niet bij Dichterbij woont en een behandeling wilt aanvragen, heb je een doorverwijzing nodig van je huisarts of specialist van het ziekenhuis. Als je die verwijzing hebt, kun je rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar of met het secretariaat van Expertise op: 088 - 7540 510.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een behandeling?
 • Ik woon bij Dichterbij

De meeste behandelingen vallen onder de (basis)zorgverzekering of de Wet langdurige zorg. Een consulent van de cliëntenservice of jouw Dienst VerleningsCoördinator (DVC'er) kan je vertellen of je met jouw indicatie voor een behandeling in aanmerkingen komt.

 • Ik woon niet bij Dichterbij

Dichterbij heeft contracten met veel zorgverzekeraars. Of we ook een contract hebben met jouw zorgverzekeraar kun je navragen bij het secretariaat van onze afdeling Expertise. Het telefoonnummer is 088 - 75 40 510.
Hebben we een contract met jouw verzekeraar en wordt de behandeling die je nodig hebt vergoed door jouw basis- of aanvullende verzekering, dan gaan we met je aanvraag aan de slag en laten we je zo snel mogelijk weten wanneer je kunt starten.
Als je verzekeringspakket bepaalde behandelingen niet vergoed, moet je deze zelf betalen.

Hoeveel behandelingen kan ik krijgen?

Hoeveel behandelingen jouw zorgverzekeraar vergoed kun je nalezen in de voorwaarden van je basis- en aanvullende verzekering. In sommige gevallen kun je een doorlopende machtiging aanvragen voor vergoeding van je behandelingen.

Facturen

Ik heb een product of dienst geleverd aan Dichterbij en wil een factuur sturen. Aan welke criteria moet mijn factuur voldoen?

Om facturen snel en correct te kunnen betalen, verzoeken wij je om:

 • Facturen bestemd voor Dichterbij als volgt te adresseren:
  Dichterbij
  T.a.v. de crediteurenadministratie
  Postbus 260
  6590 AG Gennep
 • (Indien van toepassing) een bestelnummer te vermelden
 • Een kostenplaats(nummer) te vermelden
 • De naam en functie van de persoon te vermelden met wie je contact hebt gehad over de opdracht of bestelling.
Stuur ik mijn factuur per post of digitaal?

Je kunt je factuur per post of digitaal versturen (niet beide!). Je digitale factuur kun je richten aan: facturen@dichterbij.nl.

Voor digitale facturen geldt:

 • De e-mail moet een bijlage bevatten met briefhoofd
 • Eén pdf-bestand bestaat uit maximaal één factuur
 • Eventuele bijlagen bij een factuur dienen in hetzelfde pdf-bestand opgenomen te zijn
 • Vermeld in de onderwerpregel van je e-mail de factuurnummer(s) van de facturen (bijv. 2013001 t/m 2013009)
 • De maximale grootte van een e-mail is 10 MB.

Chat met ons