Naar inhoud
1015 - Grave - header

Aandacht voor privacy bij Dichterbij

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Dichterbij houdt zich aan deze wet. Wij doen er alles aan om de persoonsgegevens van cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers goed te beschermen. Dat doen we door informatiesystemen adequaat in te richten en privacy mee te nemen in beleid en procedures.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon gaat, zoals naam en adres of een foto. Ook informatie die te herleiden is naar een persoon, is een persoonsgegeven. Met postcode én huisnummer kun je bijvoorbeeld al achterhalen waar iemand woont. Je hebt ook nog bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld Informatie over gezondheid, etnische afkomst en godsdienst. Deze gegevens krijgen extra bescherming, omdat het gevoelige informatie is.

Welke rechten heb jij in de privacywet?

De privacywet geeft diverse rechten aan cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Jij hebt de volgende rechten:

 • je mag gegevens die wij van je verwerken inzien
 • we kunnen je vertellen welke gegevens wij van je hebben en hoe wij hiermee omgaan.
 • je kunt je gegevens laten aanpassen
 • je kunt je gegevens laten verwijderen
 • je kunt Dichterbij vragen tijdelijk te stoppen met het verwerken van gegevens
 • je kunt ons vragen gegevens door te (laten) geven aan andere organisatie
 • je kunt bezwaar maken als je vindt dat Dichterbij je gegevens niet juist verwerkt

Dichterbij krijgt meer verplichtingen. Zo moeten wij gedetailleerd vastleggen welke persoonsgegevens wij verwerken en de manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan. Ook moeten wij een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen die toezicht houdt op onze gegevensverwerkingen. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Emile van de Koevering. Hij beantwoordt onder meer vragen van cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers over privacy. Je kunt hem bereiken door te mailen naar privacy@dichterbij.nl of te bellen naar 088-7540177.

Privacytips

 • Deel geen cliëntgegevens met andere cliënten, medewerkers of vrijwilligers van Dichterbij via de mail of sociale media.
 • Vraag altijd vooraf schriftelijk toestemming als je een foto van iemand wilt maken en gebruiken om te publiceren op sociale media. Dichterbij heeft hiervoor een standaard formulier.
 • Als je beschikt over persoonsgegevens van cliënten, verwijder en vernietig deze dan als je ze niet meer nodig hebt. Verwijder digitale gegevens van je computer/laptop/iPad en mobiele telefoon. Vernietig gegevens op papier in een papierversnipperaar.
 • Zie je een situatie, waarbij persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gekomen? Dit is bijvoorbeeld zo als je een verkeerd e-mailadres hebt gebruikt. Meld dit direct aan privacy@dichterbij.nl. Er kan sprake zijn van een datalek en dat moeten wij binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Praat alleen over cliënten, medewerkers of andere vrijwilligers achter gesloten deur. Door in een afgesloten ruimte te gaan zitten, houd je het gesprek vertrouwelijk.
 • Ben je niet tevreden over de manier waarop Dichterbij omgaat met jouw persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar privacy@dichterbij.nl. De functionaris voor gegevensbescherming reageert dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

Enkele praktische tips voor thuis

 • Gebruik overal unieke wachtwoorden. Deel je wachtwoord niet.
 • Vergrendel je computer als je wegloopt (Ctrl+alt+del-enter).
 • Koppel geen usb-sticks, externe harde schijven, camera’s of andere apparaten aan je computer.

Privacyverklaring

Lees ook onze privacyverklaring.

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Doe de test: wat weet jij over privacy?

Doe de test en ontdek wat jij al van privacy weet:

Test Over Privacy