Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
3731 Gennep 1 1

Wilsonbekwaamheid

Als je 16 jaar of ouder bent, mag je zelf beslissingen nemen over de zorg die je krijgt. Van 12 tot 15 jaar beslis je samen met je ouders of voogd. We gaan er altijd van uit dat je wilsbekwaam bent. Dat betekent:

- je begrijpt dat je een besluit neemt
- je begrijpt de informatie die nodig is om het besluit te nemen en je kunt daar goed over nadenken
- je begrijpt wat de gevolgen zijn van je besluit.

Als je niet wilsbekwaam bent, moet dat worden vastgesteld. Jouw zorgverantwoordelijke overlegt hierover met je vertegenwoordiger. Behalve als jouw zorgverantwoordelijke een arts is: dan doet een gedragsdeskundige dat. Als de zorgverantwoordelijke en je vertegenwoordiger het niet eens worden, moet een arts de wilsonbekwaamheid vaststellen.

Is je wilsonbekwaamheid vastgesteld, dan kan je vertegenwoordiger voor jou de beslissing nemen. Maar als jij het niet met die beslissing eens bent, voeren we die beslissing niet uit. Behalve als we denken dat dit noodzakelijk is om gevaar te voorkomen. Dan kan de zorg onvrijwillig worden.

Accepteer cookies voor chat