Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer
3731 Gennep 1 1

Het stappenplan

Jouw zorgverantwoordelijke bespreekt eerst met een andere deskundige of onvrijwillige zorg echt nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Jij en je vertegenwoordiger worden hiervoor uitgenodigd. Als onvrijwillige zorg echt nodig is, bespreekt jouw zorgverantwoordelijke met zijn team welke vorm van onvrijwillige zorg nodig is en hoe die moet worden uitgevoerd. Voor sommige vormen van onvrijwillige zorg (toedienen van voeding, vocht of medicatie, insluiten, beperken van de bewegingsvrijheid) moet een arts akkoord geven.

Daarna wordt de onvrijwillige zorg opgenomen in het zorgplan. Het zorgplan moet bovendien worden goedgekeurd door de Wzd-functionaris. Dat is een arts of gedragsdeskundige die toezicht houdt op alle onvrijwillige zorg binnen Dichterbij.

Hierna pas kan de onvrijwillige zorg worden uitgevoerd. De eerste keer dat dit gebeurt, vertellen we dat aan jou en je vertegenwoordiger. Behalve als we denken dat dit nadelig voor je is, of als onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is. Dan informeren we jou en je vertegenwoordiger achteraf.

Accepteer cookies voor chat