Naar inhoud
Vacature Zwerfheide header 5 shoot 10 5 2022 2000 x 550
Conform het rooster van aftreden is bij Dichterbij een vacature voor de positie van Lid van de Raad van Toezicht op basis van een niet-bindende voordracht van de ondernemingsraad.

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied ICT / innovatie

Vast contract
Gennep
16-36 uur per week
HBO of WO
FWG 50 (€2728 - €3894)

Mail deze vacature naar jezelf


Wil je de vacature later nog eens uitgebreid doorlezen, of op een ander moment je motivatie schrijven? Dat snappen we! Vul je gegevens in en je ontvangt een link naar deze vacature in je mailbox.

Wat ga je doen?

De Raad van Toezicht heeft tot hoofdtaak het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken, geeft goedkeuring aan bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur, stelt bepaalde documenten vast en adviseert de Raad van Bestuur op verschillende domeinen. Daarnaast is de Raad van Toezicht verantwoordelijk om te zorgen voor een goed bestuur van de Stichting, vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur en zorgt voor werving & selectie van leden voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Dichterbij kent een remuneratiecommissie (werving & selectie en bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht), een auditcommissie (financieel; jaarrekening en begroting) en een kwaliteitscommissie (kwaliteit en veiligheid). Alle drie hebben een voorbereidende en adviserende taak. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren. De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring ?n persoonlijkheid. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de hele Raad. Er wordt gestreefd naar evenwichtigheid en diversiteit in de teamsamenstelling. De leden hebben oog voor het groepsbelang en zijn geen pleitbezorger van individuele belangen. Zij begrijpen en kunnen acteren binnen een collegiaal verband met een collectieve verantwoordelijkheid.

Zo werken wij

Dichterbij daagt niet alleen de cliënten, maar ook alle medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen. Bij ons krijg je de ruimte om te ondernemen, initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen. Spreekt dit je aan, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Met wie ga je dat doen?

Dichterbij wordt bestuurd door een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen.

Waar ga je dat doen?

Hoofdkantoor in Gennep

Dit ben jij

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting en de daarmee verbonden instelling(en);
 • affiniteit met de zorgsector in het algemeen;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de Stichting en de daarmee verbonden instelling(en) en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting en de daarmee verbonden instelling(en) stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • is gericht op samenwerking en past binnen het geheel van de raad van toezicht;
 • voldoende beschikbaarheid. Specifiek voor deze vacature is Dichterbij op zoek naar kandidaten met ruime kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktproblematiek, HR-beleid, werkgevers en werknemers aangelegenheden en een (vernieuwende) visie op medezeggenschap. Voor een complete samenstelling van expertise in de Raad van Toezicht beschikken kandidaten aanvullend over kennis en ervaring op het gebied van ICT-ontwikkelingen in de zorg of publieke domein, kennis van juridische zaken is een pré.

Dit krijg je ervoor terug

Honorering Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 17.120 per jaar plus reiskosten, conform wettelijke bepalingen (WNT 2) en regelingen NVTZ.

CAO gehandicaptenzorg

Meer weten? Of solliciteren?


Dichterbij heeft Crown Gillmore aangetrokken voor de werving. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven, voor procedurele vragen kunt u terecht bij Hannelie Post via telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw belangstelling vóór d.d. 6 maart 2023 kenbaar maken door uw CV en motivatie via de website www.crowngillmore.nl te uploaden.
Ter voorkoming van belangenverstrengeling is het vermelden van alle hoofd- en nevenfuncties een vereiste.
De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in zijn samenstelling. Gelet op de huidige samenstelling gaat de voorkeur bij deze vacature uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Solliciteer in 5 stappen

Dit kun je van ons verwachten als je solliciteert.

 • Stap 1
  Jouw sollicitatie

  Bedankt voor je sollicitatie! We doen ons uiterste best om binnen 1 week op jouw sollicitatie te reageren.

 • Stap 2
  Voorselectie

  We zijn benieuwd welke talenten je hebt en wat jouw motivatie is. Het kan zijn dat we telefonisch contact met je opnemen voor een korte kennismaking.

 • Stap 3
  Kennismaken

  We zijn enthousiast en nodigen je graag uit voor een gesprek! Je maakt nu kennis met de leidinggevende en met een medewerker uit het team.

 • Stap 4
  Beter kennismaken

  Ben je door naar een tweede gesprek? Dan bespreken we direct de arbeidsvoorwaarden. Meelopen met het team is ook mogelijk. Met jouw toestemming vragen we nog om een paar referenties.

 • Stap 5
  Warm welkom!

  Het is een match! Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Je wordt warm onthaald door je nieuwe collega's!
  Lees meer over jouw eerste weken bij Dichterbij.

Chat met ons