Naar inhoud
Dichterbij 10

Privacy bij Dichterbij

Dichterbij heeft veel gegevens van jou.
Deze gegevens zijn nodig om goed voor jou te zorgen.
Jouw gegevens zijn privé, ze zijn van jou.
Om jouw gegevens te beschermen is er een wet.
In deze wet staat welke rechten jij hebt.
En hoe Dichterbij met jouw gegevens moet omgaan.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Dichterbij houdt zich aan deze wet. Wij doen er alles aan om de persoonsgegevens van cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers goed te beschermen. Dat doen we door informatiesystemen adequaat in te richten en privacy mee te nemen in beleid en procedures.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon gaat, zoals naam en adres of een foto. Ook informatie die te herleiden is naar een persoon, is een persoonsgegeven. Met postcode én huisnummer kun je bijvoorbeeld al achterhalen waar iemand woont. Je hebt ook nog bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld Informatie over gezondheid, etnische afkomst en godsdienst. Deze gegevens krijgen extra bescherming, omdat het gevoelige informatie is.

Welke rechten heb jij in de privacywet?

De privacywet geeft diverse rechten aan cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Jij hebt de volgende rechten:

  • je mag gegevens die wij van je verwerken inzien
  • we kunnen je vertellen welke gegevens wij van je hebben en hoe wij hiermee omgaan.
  • je kunt je gegevens laten aanpassen als je gegevens niet meer actueel zijn of als je gegevens niet volledig zijn.
  • je kunt je gegevens laten verwijderen als je gegevens niet meer nodig zijn voor het verlenen van goede zorg. Of als ze niet meer nodig zijn om de afspraken met jou na te komen
  • je kunt Dichterbij soms vragen tijdelijk te stoppen met het verwerken van gegevens. Dit geldt in specifieke persoonlijke omstandigheden
  • je kunt ons vragen gegevens door te (laten) geven aan andere organisatie
  • je kunt bezwaar maken als je vindt dat Dichterbij je gegevens niet juist verwerkt

Waar moet Dichterbij zich aan houden?

Dichterbij heeft ook verplichtingen. Zo moeten wij bijvoorbeeld gedetailleerd vastleggen welke persoonsgegevens wij verwerken en de manier beschrijven waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan. Ook moeten wij een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen die toezicht houdt op onze gegevensverwerkingen. De functionaris gegevensbescherming beantwoordt onder meer vragen van cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers over privacy. Je kunt de functionaris gegevensbescherming bereiken door te mailen naar privacy@dichterbij.nl of te bellen naar 088-7540000.