Naar inhoud
10280-Grubbenvorst-4 - header

Medezeggenschap cliënten

Dichterbij vindt het belangrijk dat jij en jouw familie meepraten.
Meepraten over jouw leven.
Maar ook meepraten over wat Dichterbij doet en besluit.
Dat noemen we mede-zeggenschap.

We vinden het belangrijk dat cliënten en verwanten meepraten over wat Dichterbij doet en besluit. Ze hebben medezeggenschap. De medezeggenschap bij Dichterbij krijgt vorm in de centrale cliëntenraad en vijf regionale cliëntenraden.

Wat is medezeggenschap?

Een cliënt van een zorgorganisatie kan meepraten over het beleid. Een cliëntenraad is een belangrijke manier om deze medezeggenschap te organiseren. Een cliëntenraad verdiept zich in het beleid en praat hierover mee vanuit het perspectief van de cliënt. Dat draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Een cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke wensen en belangen van cliënten. Om de stem en positie van cliënten te versterken, is er een nieuwe wet ingevoerd: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.

Leden gezocht!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Verwanten én cliënten.
Meer weten

De belangrijkste rechten van een cliëntenraad.

Lees meer

Leden van de cliëntenraad vertellen...

Hans en Dinfie zijn lid van de cliëntenraad. Ze vertellen waarom ze dat belangrijk én heel leuk vinden.

Kijk zelf maar!

De centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) bestaat uit 5 cliënten van Dichterbij en 5 verwanten. De centrale cliëntenraad praat met de raad van bestuur over beleid. En let goed op dat de raad van bestuur dat beleid uitvoert. De centrale cliëntenraad geeft de raad van bestuur ook advies. Een coach helpt de cliënten in de raad.

Vijf regionale cliëntenraden

Dichterbij werkt vanuit 4 regio’s: Noord en Midden, Oost, Zuid en West. Iedere regio heeft een regionale cliëntenraad. Daarnaast is er STEVIG, ook met een eigen cliëntenraad. Een regionale cliëntenraad heeft nauw contact met de regiodirecteur, geeft hem of haar advies en kijkt naar de specifieke wensen en vragen van cliënten in de regio. De raad let op dat beleid regionaal goed wordt uitgevoerd.

De regionale cliëntenraden werken nauw samen met de centrale cliëntenraad. Iedere regionale cliëntenraad heeft een coach die de cliënten ondersteunt.

Het cliëntenpanel

Het cliëntenpanel bestaat uit cliënten en verwanten. Dit panel geeft op verzoek van de bestuurder, cliëntenraden, beleidsmedewerkers en/of ondersteunende diensten haar mening over een onderwerp.

Terugblik op 2021

De cliëntenraad gaf 17 formele adviezen in 2021. Je leest het terug in ons jaarbeeld.
Lees meer

Familievereniging Dicht-bij

Aanspreekpunt, vraagbaak en ontmoetingsplaats voor verwanten.
Lees meer