Naar inhoud

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) heeft als taak binnen het kader van de Wmcz 2018 (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten te behartigen, het beleid van Dichterbij te toetsen en de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de kwaliteit van de zorg.

De CCR bestaat uit tien leden: vijf cliënten en verwanten. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliënten krijgen ondersteuning van een coach. De CCR kent een financiële commissie, een agendacommissie en contactpersonen voor het bijwonen van overleg met externe partijen zoals het zorgkantoor en de inspectie. Acht keer per jaar is er een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Dichterbij-zeggenschap_3.png

Jos van de Ven

Ambtelijk secretaris cliëntenraad en voorzitter regionale cliëntenraad STEVIG

Get Profile Photo

Meer weten?


Neem contact op met Jos van de Ven.
Postbus 9, 6590 AA Gennep

Accepteer cookies voor chat