Naar inhoud
Header 14 2000x550px

Beter samenwerken met nieuw elektronisch cliëntendossier

Dichterbij stapt over op een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). Goed nieuws voor cliënten, hun familie en zorgprofessionals. Met dit nieuwe systeem hebben cliënten en hun familie op elk moment van de dag online toegang tot hun ondersteuningsplan. Het wordt ook eenvoudiger voor zorgprofessionals om te rapporteren en informatie op te vragen. Marjolein Herps, beleidsadviseur, is enthousiast over deze ontwikkeling. “Het is een mooie stap om nog meer samen te werken rondom een ondersteuningsplan vanuit gelijkwaardigheid en ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Het ondersteuningsplan wordt nu nog wel eens als een administratieve last ervaren door begeleiding. Maar het is juist een plan dat moet bijdragen aan wat er nodig is voor een betekenisvol leven van een cliënt.”

Voor de cliënt

Het nieuwe ECD maakt het voor cliënten veel gemakkelijker om hun eigen dossier in te zien. Ze kunnen op elk moment online hun ondersteuningsplan bekijken. Marjolein: “Stel dat een cliënt zelfstandig woont en voor het eerst zelf heeft gekookt. Dan kan hij dat meteen in zijn dossier zetten. De begeleiding kan dit dan lezen.Een cliënt krijgt zo nog meer eigen regie over het ondersteuningsplan.”

Voor de familie

Ook familie (of de wettelijk vertegenwoordiger) kan toegang hebben tot het elektronisch cliëntendossier. Uiteraard zijn er afspraken nodig over wie toegang heeft tot het ECD. Naast wat wet- en regelgeving hierover aangeeft, maken we hier samen afspraken over.
Marjolein: “Familie is vaak nauw betrokken bij de zorg. Met het nieuwe ECD en het bijbehorende portaal krijgen naasten meer inzicht in wat er speelt en hoe het gaat.”

Voor de zorgprofessionals

Begeleiders en behandelaars kunnen in het ECD het (behandel- en) ondersteuningsplan lezen en aanpassen. Alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de cliënt kunnen, voor zover voor hen relevant, zien wat er is afgesproken. Zo ondersteunt iedereen de cliënt volgens hetzelfde plan. Daarnaast kan er ook snel en eenvoudig gerapporteerd worden, bijvoorbeeld bijzonderheden of uitslagen van een onderzoek. Collega's kunnen dan zien hoe het met iemand gaat.
Marjolein: "Tot nu toe werken we bij Dichterbij met verschillende systemen. Die zijn vaak traag of niet toegankelijk op een smartphone. Dan moet je echt even gaan zitten om een rapportage te maken. Het nieuwe systeem is veel gebruiksvriendelijker en toegankelijk op je telefoon. In de toekomst verwachten we meer slimmere toepassingen. Bijvoorbeeld rapporteren via spraak. Al deze ontwikkelingen zorgen voor een verlichting van de werklast voor zorgprofessionals.”

Illustratie ECD Janne Keurlings

ONS

Dichterbij heeft gekozen voor het systeem ONS van leverancier Nedap. In 2024 wordt het systeem ingevoerd. Zorgprofessionals, cliënten en hun familie krijgen uiteraard vooraf goede uitleg over hoe het nieuwe ECD werkt.