Naar inhoud
Header Bericht

Dinsdag 10 april - Verifiëren en uitwerken concept

Update TeamDichterbij - dag 2

Het idee

TeamDichterbij wil een toepassing ontwikkelen, waarbij er een continu valrisicoprofiel per cliënt beschikbaar is. Het risicoprofiel bestaat uit alle relevante elementen, zoals fysieke omgeving, mobiliteit, risicovol gedrag, et cetera. De benodigde meetinformatie wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd en digitaal verzameld. Het systeem informeert proactief de betrokken zorgverleners over veranderingen in het risicoprofiel (bijvoorbeeld wanneer de cliënt wankeler gaat lopen). Door continue inzicht kunnen de juiste interventies specifiek voor de cliënt ingezet worden. Het systeem reikt een aantal suggesties voor interventies aan bij de begeleider, waarmee hij/zij vervolgens een passende interventie kan kiezen. Door het breed inzetten van de toepassing kan het aantal valincidenten substantieel gereduceerd worden.

Doel van de dag

 • Verifiëren of ons conceptidee aansluit bij de beleving van de medewerkers.
 • We gaan ons concept verder uitwerken: welke indicatoren moeten worden gemeten om valincidenten te kunnen voorspellen?
 • Klantsegmenten benoemen
 • Propositie aanscherpen

Wat gebeurde er op dag 2 en welke vragen zijn beantwoord?

Bij aanvang hebben we teruggekeken op ons idee dat gisteren is ontstaan (app met continue risicoprofiel).

Vervolgens hebben we geverifieerd of het concept aansluit bij de beleving van de medewerkers. We hebben allemaal één medewerker uit de praktijk van Dichterbij gecontacteerd om het concept aan te toetsen.

We hebben gebeld met een aantal DVC’ers, medewerkers dagbesteding, collega- fysiotherapeuten en een engineer. Vooralsnog zijn alle mensen die we spreken enthousiast over het concept.


De reacties en tips die we kregen:

 • Goed idee! Hopelijk kunnen we zoiets echt gaan ontwikkelen.
 • Check dat je niets ontwikkelt wat er al is.
 • Het mag geen extra werk opleveren.
 • Gekoppeld aan het ECD.
 • Zorg dat het gemakkelijk in gebruik is.
 • Zorg voor een goede implementatie.
 • Het eerste profiel zal veel tijd kosten, let erop dat het niet teveel extra werkdruk oplevert.
 • Betrek een arts of een verpleegkundige voor de medische aspecten.
 • Niet teveel parameters hanteren.
 • Wat als mensen slecht ter been zijn?
 • Ik heb ook weleens een cliënt gehad die de ene dag heel slecht loopt nadat hij slecht heeft gelopen en de volgende dag loopt hij goed.
 • Niet alle begeleiders hebben een telefoon op de groep.
 • Het moet met een pop-up of iets dergelijks werken om zo direct mogelijk geïnformeerd te worden.
 • Gaan mensen wearables wel om houden?
 • Het moet mensen proactief informeren en gekoppeld zijn aan het ECD.

Verdiepingsslag: Wat zijn de parameters?

Vervolgens hebben we een verdiepingsslag gemaakt op de parameters die we moeten gaan meten. We hebben gezocht naar rapportages voor bestaande indicatoren en stuitten op een interessante screeningstool gebaseerd op de nieuwste valpreventie richtlijn waarin de meest actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van valpreventie verwerkt zijn.


We komen uit op een longlist van factoren die idealiter onderdeel zouden moeten zijn van het (continue) risicoprofiel om het valrisico in te schatten:

 • Basis medische informatie: risicoprofiel
 • Valgeschiedenis van de cliënt (uit het ECD)
 • Duizeligheid (afname bloeddruk en hartslag)
 • Mobiliteitsproblemen
 • Voetproblemen
 • Gewrichtsproblemen
 • Osteoporose: vitamine D
 • Cognitie en stemming: alertheid, stress
 • Valangst
 • Gezichtsvermogen
 • Ondervoeding: gewicht en verschil daarin, BMI
 • Medicijngebruik en moment van inname
 • Algemene dagelijkste levensverrichtingen (en achteruitgang daarin)
 • Omgevingsfactoren
 • Slaappatroon: aantal uren en kwaliteit

We hebben onze gedachten gescherpt over hoe we de oplossing voor ons zien. Er wordt bepaalde basisinformatie over de cliënt uit het HIS (systeem huisarts) en het ECD “getankt” en deze wordt aangevuld met informatie die voortkomt uit metingen bij de cliënt. Deze informatie wordt geïnterpreteerd en met pop-ups krijgen de begeleiding en de arts enerzijds meldingen over afwijkingen en anderzijds krijgen begeleiders informatie over passende interventies.


Klantsegmenten

Vervolgens hebben we nagedacht over klantsegmenten: wie is onze klant? En welke voordelen kunnen zij verwachten van de oplossing die wij beogen?

We komen uit op 4 ‘klanten’ die direct met de oplossing zullen gaan werken, namelijk de cliënt zelf, de verwanten, de begeleiders en de artsen/behandelaren. De belangrijkste voordelen per doelgroep zijn volgens ons:

Cliënt: veiliger gevoel, meer zelfstandigheid, meer bewegingsvrijheid, je voorkomt fysiek en psychisch letsel dat kan ontstaan als gevolg van een val

Verwanten: minder belasting van familieleden, groter gevoel van veiligheid, kwalitatief hoogwaardige zorg, minder stress minder zorg, objectievere informatie

Begeleiders: bewustzijn vergroten, cliëntcontact vergroten, ontzorgen, totaalbeeld, overkoepelend totaalbeeld onderling ondersteunend

Artsen/behandelaren: snellere, uniformere en objectievere informatie, kennisoverdracht, eerder signaleren waardoor oorzaken onderzocht kunnen worden en behandelbare oorzaken aangepakt kunnen worden, verkorten wachtlijsten doordat interventies op de groep uitgevoerd worden.


Tot slot

Tot slot hebben we voor elke parameter/indicator gebrainstormd: op welke manier gaan we aan die informatie komen? Gaan we die informatie meten “aan” de cliënt of verzamelen we die informatie op een andere manier? In onderstaand plaatje het resultaat van onze brainstorm.

Quote van de dag

Marc van Ras was er vandaag voor de tweede en laatste dag bij: “Ik vond het erg leuk om mee te doen. Het is weer eens iets anders. Leuk dat we zo open denken met elkaar. Ik heb er veel vertrouwen in.”

Wat gaan we morgen doen?

 • Terugblikken op dag 2
 • Ontwikkeling prototype
 • Eerste aanzet businessmodel

Meer lezen over het onderwerp?

Wil je de screeningstool valrisico bekijken? Kijk dan op: https://www.veiligheid.nl/valpreventie/interventies/screening/valanalyse

Terug naar www.dichterbij.nl/hackathon

Hackathon Dag 2