Naar inhoud
5376 - Oss- HR (2) - header

Karlijn Smits

Karlijn Smits 3

Wie ben je?

Karlijn Smits, ergotherapeut bij Dichterbij Expertise.

Wat vind je ervan dat Dichterbij meedoet aan de hackathon?

Het is leuk om een algemeen ervaren probleem als vallen aan te vliegen met een groot, divers team met alle kennis en ervaring op dit gebied. Krachten bundelen om te komen tot oplossingen waarmee de mensen in de praktijk wat kunnen.

Waarom vind jij het belangrijk dat er een oplossing komt voor het valprobleem?

Vallen komt veel voor. Met het ouder worden van onze populatie komen allerlei vragen meer op de voorgrond staan, want je wilt cliënten nog altijd in staat stellen hun leven op hun manier te leven, zonder beperkingen op te leggen. Die kennen ze immers vaak genoeg al van zichzelf. Ook wil je niet dat cliënten zich ongelukkig gaan voelen omdat ze niet meer mogen wat voorheen normaal was. We staan echter ook voor de veiligheid van de cliënt. Een oplossing is dus zeer welkom!

Wat is jouw ervaring met dit vraagstuk?

Met het landelijk netwerk ergotherapeuten in de VG hebben we 2 jaar geleden een studiedag gehouden rondom het onderwerp. Daar hebben we het multifactorieel interactiemodel gepresenteerd, een 3D-model dat de grootste risico’s op vallen inzichtelijk maakt. Verder komen valincidenten relatief vaak voor, waardoor cliënten geopereerd worden aan heup of knie en daarnarevalideren. Direct na de ziekenhuisperiode spelen dan meestal veel vragen rondom de transfers, belastbaarheid van de cliënt, verplaatsing en verzorging. Daar ondersteunen wij bij.

Hoe ga jij tijdens de hackathon bijdragen aan een oplossing?

Dde instrumenten die we bij Dichterbij gebruiken om valrisico in kaart te brengen, werken mooi inzichtelijk. Het van meerdere kanten bekijken van het vraagstuk ben ik gewend, in mijn werk zoek ik altijd naar een oplossing met de meeste kans van slagen die de cliënt en zijn omgeving in hun waarde laat.