Naar inhoud
Foto corona

Versneld booster-vaccinatie bij Down dankzij PRIDE-studie

Volwassenen met Downsyndroom zijn na twee vaccinaties minder goed beschermd tegen het coronavirus, blijkt uit de PRIDE-studie. Voor de Gezondheidsraad reden om deze groep versneld de booster-vaccinatie aan te willen bieden. Dichterbij is dankbaar voor de deelname van haar cliënten aan het onderzoek en het resultaat daarvan.

Binnen de PRIDE studie onderzoekt het UMC Utrecht - in samenwerking met het RIVM –of de minder goede werking van het afweersysteem van mensen met Down invloed heeft op de werking van coronavaccins. Nu komt naar voren dat volwassenen met Downsyndroom na de eerste vaccinatieronde weliswaar een afweer hebben opgebouwd, maar dat deze aanzienlijk lager is dan gemiddeld. De afweer neemt verder af naarmate een persoon met Downsyndroom ouder wordt.

Optimale bescherming

Mede op basis van deze inzichten, concludeert de Gezondheidsraad dat volwassenen met Downsyndroom bij de planning van de booster-vaccinaties onder de patiëntengroep met hoger risico moeten vallen. Bij de eerste vaccinatieronde was dit ook het geval. Zo worden de risico’s op ernstige ziekte of overlijden door het coronavirus onder deze groep beperkt.

Vervolgonderzoek

Deelnemers aan de PRIDE-studie krijgen nu opnieuw de vraag om bloed af te geven. Dit doen zij vóór en na de booster-vaccinatie. Door de antistoffen in het bloed te meten, wordt bekeken wat het resultaat is van de booster-vaccinatie.

Trots op cliënten
De helft van de volwassen deelnemers aan de PRIDE-studie zijn bewoners van Dichterbij. Dichterbij is trots op deze cliënten; het meermaals bloed prikken vraagt uiteraard best wat van hen. Het advies van de Gezondheidsraad laat zien hoe waardevol en relevant hun bijdrage aan het onderzoek is.

Meer informatie over dit onderzoek lees je op de website van UMC Utrecht.

Wetenschap en onderzoek

Met onderzoek verhogen we de kwaliteit van de gehandicaptenzorg en vergroten we de vakbekwaamheid van de zorgmedewerker.
Lees meer