Naar inhoud
Dichterbij 1

Wetenschap en onderzoek

Dichterbij investeert in de ontwikkeling en toepassing van door onderzoek onderbouwde kennis. Daarmee vergaren we essentiële informatie om de kwaliteit van de gehandicaptenzorg in Nederland te verhogen en vergroten we de vakbekwaamheid van de zorgmedewerker.

We zien dat de zorgbehoefte van cliënten toeneemt en complexer wordt. Een voorbeeld is de vergrijzing onder mensen met een handicap, waardoor andere, nieuwe zorgvragen ontstaan. Dit zijn kennisvragen waarop we niet direct een antwoord vinden en die relevant zijn voor de hele branche. Om die vragen goed te kunnen beantwoorden moet specifieke kennis worden ontwikkeld. En daarvoor is (wetenschappelijk) onderzoek noodzakelijk.

Academische werkplaatsen

Dichterbij is samenwerkingspartner van twee academische werkplaatsen.

Leven met een verstandelijke beperking

Via de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking bij Tranzo (Tilburg) investeren we in ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijk onderbouwde kennis en kunde op het gebied van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2011 financierde Dichterbij vier promotieonderzoeken.

Op www.awvb.nl zijn de thema’s van onderzoek overzichtelijk gerangschikt, evenals onze praktijk- en onderwijsproducten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en - toekomstige - zorgprofessionals.

Sterker op eigen benen

Dichterbij werkt samen in de academische werkplaats Sterker op eigen benen (Nijmegen).

Deze werkplaats bevordert de gezondheid(szorg) voor mensen met een verstandelijke beperking door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Lectoraat

Dichterbij neemt deel aan het lectoraat van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN, University of Applied Science). 

Zo hebben we vanuit het lectoraat met ervaringsdeskundigen het spel ‘kletsborden’ ontwikkeld. Dit spel helpt mensen om met elkaar te praten over onder meer eenzaamheid en relaties.

Student-onderzoek

Via projecten beantwoorden HBO studenten vragen die zijn ingegeven door de praktijk. Ze ontwikkelen daarbij een product. We faciliteren onderzoeken waarvan we het belang voor de zorg zien of ten behoeve van functieontwikkeling, zoals die van Orthopedagoog Generalist, Verpleegkundig Specialist of Ergotherapeut of een opleiding zoals Arts Verstandelijk Gehandicapten (arts VG). 

STEVIG

STEVIG, onderdeel van Dichterbij, werkt voor (en met) mensen met een licht verstandelijke beperking en daarbij komende gedrags- en/of psychiatrische problemen. In het landelijke samenwerkingsverband van Expertisecentrum De Borg werkt STEVIG doorlopend mee aan onderzoeken die de effectiviteit van behandelingen wetenschappelijke onderbouwen en toetsen. Daarnaast wordt - in het kader van post-master opleidingen – structureel klinisch onderzoek verricht. Meer over deze onderzoeken lees je op de website van de Borg.

Adviescommissie


De adviescommissie van Dichterbij adviseert de Raad van Bestuur over alle aan onderzoek gerelateerde activiteiten die betrekking hebben op cliënten, verwanten en medewerkers van Dichterbij. Deze variëren van interviews of vragenlijsten voor medewerkers over cliënten, tot cliëntgebonden onderzoek en van afstudeeronderzoeken tot wetenschappelijk onderzoek vanuit een universiteit.

Privacy in onderzoek

Dichterbij doet er alles aan om de persoonsgegevens van cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers goed te beschermen. Daarom is ook bij onderzoeken die plaatsvinden binnen Dichterbij het naleven van de AVG (privacywet) een belangrijke voorwaarde. Lees meer

Chat met ons