Naar inhoud
Foto de Baersdonck

Tafelgesprek over de successen en valkuilen bij het ontstaan van De Baersdonck

Dichterbij hield samen met VGZ een tafelgesprek over De Baersdonck. Op deze locatie wonen en leven cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Over De Baersdonck

Bij Dichterbij zijn we trots op de manier waarop de bewoners wonen en leven op De Baersdonck. De bewoners hebben een licht verstandelijke beperking. Ze hebben in het verleden problemen gehad. Bijvoorbeeld een verslaving, depressie, agressie, moeite met omgaan met geld of functioneren in de samenleving.

De Baersdonck 1

Over De Baersdonck

Hiervoor hebben ze met succes een behandeling afgerond. Toen ze toe waren om terug te keren naar de maatschappij, kregen ze de kans om bij De Baersdonck in Grubbenvorst te gaan wonen. Een plek voor hen voor wie zelfstandig wonen net een stapje te ver is. Op dit moment zijn er 17 bewoners. Resultaat: Gelukkige bewoners én een gemeenschap waar bewoners echt onderdeel van zijn. Maar ook werkgeluk en lagere zorgkosten.

Kijk het tafelgesprek over De Baersdonck terug

Vragen

Tijdens het tafelgesprek heeft het publiek een aantal vragen gesteld. Lees hier de vragen en antwoorden terug.

Hoe ziet de omgeving van De Baersdonck eruit?
Verblijven ze in een woonwijk of een andere omgeving? De Baersdonck is een plek om te wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het gebouw is een oud schoolgebouw. Er zijn gemeenschappelijk ruimtes. Waaronder twee woonkamers, een keuken, een bibliotheek, fitnessruimte en een theaterzaal. Ook is er een gezamenlijke tuin. Naast het gebouw staan 17 studio appartementen. Die hebben allemaal een eigen keukentje en een eigen badkamer. De locatie is midden in een woonwijk in het Limburgse dorp Grubbenvorst, naast de plaatselijke supermarkt.

Welke rol spelen de wijkbewoners bij dit initiatief?

De wijkbewoners spelen een grote rol. Doel van het initiatief is om de buurt meer te betrekken bij De Baersdonck en andersom. Om de maatschappij wat toegankelijker te maken voor iedereen. De samenwerking met de wijk is dus bewust opgezocht. Bewoners van De Baersdonck doen mee in het plaatselijke verenigingsleven en buurtbewoners maken op hun beurt soms gebruik van de faciliteiten van De Baersdonck. Bijvoorbeeld het theater. Zo worden de bewoners écht onderdeel van de buurt waar ze in leven.

Als een andere zorgverlener dan Dichterbij eenzelfde wooninitiatief start, kunnen zij dan ook gebruik maken van de nazorg/betrokkenheid vanuit STEVIG, nadat een cliënt klaar is met behandeling bij Stevig?

Er wordt maatwerk geboden vanuit STEVIG als een cliënt klaar is met de behandeling binnen de kliniek. Op dit moment streeft STEVIG ernaar om het traject van cliënten die klaar zijn met behandeling af te sluiten. STEVIG - of de Expertisecentrum De Borg waar STEVIG onderdeel van is - kan geconsulteerd al een cliënt weer ontregeld of als er een nieuwe behandelvraag is.

VGZ laat weten: “Een Borg instelling, zoals STEVIG, kan betrokken zijn bij een dergelijk initiatief. Dit gebeurt dan middels de gespecialiseerde behandeling (Z981/V981). Het doel hiervan is om cliënten met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en waarbij sprake is van psychiatrische problematiek, die in een vg-instelling verblijven die niet is toegelaten voor sglvg-behandeling, tijdelijk gespecialiseerde behandelzorg (die qua zwaarte vergelijkbaar is met sglvg) te kunnen bieden. De toeslag voorziet in de meerkosten die gepaard gaan met het leveren van specialistische en multidisciplinaire behandeling op het snijvlak van vg-ggz.”

Zijn er andere plekken binnen Dichterbij waar er met ‘Mijn Plan’ wordt gewerkt? En zo ja, wat zijn de ervaringen?

Vooralsnog is De Baersdonck de enige locatie. Er zijn wel plannen om dit op andere locaties uit te rollen.

Zijn er andere plekken binnen Dichterbij waar er wordt gewerkt met een gedragsdeskundige op locatie? En zo ja, wat zijn de ervaringen?

Gedragsdeskundigen zijn als regiebehandelaar verbonden aan locaties. Bij De Baersdonck is de gedragsdeskundige vrijwel dagelijks op de locatie aanwezig. Andere gedragsdeskundigen binnen Dichterbij hebben vaak meerdere locaties onder hun hoede. Ook hier wordt altijd maatwerk geboden. Er is dus geen standaard aantal uur dat een gedragsdeskundige op een locatie aanwezig is. Dat verschilt per locatie.

De wetenschappelijke uitkomsten zijn niet overtuigend positief. Wat maakt de overwegingen tot 2 nieuwe vergelijkbare projecten?

Wetenschap en praktijk zijn twee verschillende dingen. Bij Dichterbij willen we graag maatwerk bieden. Ieder mens is anders en we geloven erin dat als we een oplossing op maat bieden, dat een initiatief zoals De Baersdonck wél kan werken. Het is niet voor iedereen geschikt, maar de praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat het voor anderen een perfecte plek is om te wonen en leven. De behoeften van een individuele cliënt centraal stellen, dat is belangrijk.

Welke rol speelt de gemeente in dit initiatief?

De gemeente Horst én de provincie Limburg ondersteunen dit initiatief. Zij hebben subsidie verstrekt.

Chat met ons