Naar inhoud

Jaarverslagen

Ieder jaar leggen we verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. We staan daarbij graag stil bij de hoogtepunten en de belangrijke ontwikkelingen binnen Dichterbij. Ook leggen we jaarlijks verantwoording af over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Chat met ons