Naar inhoud
Header 15 2000x550px

Samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling parkwijk in de Heikant in Gennep-Zuid

De gemeente Gennep, gebiedsontwikkelaar CRA Vastgoed en zorgorganisatie Dichterbij ondertekenden vandaag de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een parkwijk in De Heikant in Gennep-Zuid.

De samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke stap van de drie partijen om te voorzien in de woonbehoefte van diverse doelgroepen in de gemeente Gennep. In het gebied De Heikant worden de komende jaren 198 woningen gebouwd in een grote variëteit: sociale huur, woningen voor starters, appartementen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kapwoningen vrijstaande woningen en kavels. Daarnaast is er plek voor 4 woonwagenstandplaatsen. In het ontwerp is ook ruimte opgenomen voor Dichterbij om voor circa 100 cliënten in de veranderende woonbehoeften te kunnen voorzien.

Wethouder wonen Peter Stevens licht toe: “De roep om meer woningen is groot. Ik ben daarom blij dat de ontwikkeling van De Heikant eindelijk van start kan gaan. Deze nieuwe wijk sluit aan bij onze woonvisie: evenwichtig en inclusief wonen. Door te investeren in woningbouw en voorzieningen houden we Gennep leefbaar en vitaal.”

Cecile Stallenberg, lid Raad van Bestuur Dichterbij vertelt: “De plannen passen in onze toekomstvisie: inspelen op veranderende woon- en zorgbehoeften van cliënten èn verduurzaming van ons vastgoed.”

“Deze integrale gebiedsontwikkeling voegt op alle fronten waarde toe: voor huidige én nieuwe bewoners, die hier straks een schitterend thuis vinden. Voor de gemeente, die er bijna 200 marktwoningen bij krijgt, en voor Dichterbij, die voor circa 100 cliënten een fijne woonplek kan realiseren”, zegt Michiel Jongmans, directeur CRA Vastgoed.

Groene woonwijk

De plannen voor woningbouw in De Heikant zijn niet nieuw. In het ontwerp dat er nu ligt, zijn eerdere wensen vanuit de omgeving verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met de natuur zodat de woningen goed passen in het bosrijke landschap eromheen.

In de week van 25 oktober 2023 kunnen omwonenden en overige belangstellenden in de gemeente Gennep via inloopavonden zich laten informeren over de plannen en vragen stellen aan de drie partijen. Informatie over de verkoop van woningen of het zorgprogramma volgt in een latere fase.