Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen wordt ook voor Dichterbij steeds belangrijker. Het verbeteren van het welzijn van mens en milieu zijn de centrale uitgangspunten in de verduurzamingsopgave die voor ons ligt.

Duurzame pilots en projecten

Afgelopen jaar is een start gemaakt met de verkenning van het thema duurzaamheid. Aangezien de eerste plannen momenteel nog worden uitgewerkt verwachten we hier in de loop van 2021 meer over te kunnen delen. 

We starten in ieder geval met het aanhaken van duurzaamheid bij steeds meer lopende processen en projecten; bij nieuwbouw en grootschalige renovaties is duurzaamheid bijvoorbeeld al een belangrijk thema. Via pilots en kleinschalige projecten gaan we het thema in 2021 verder vormgeven en uitbreiden.

Tuin Afferden 2

Pilot: aanleg van groen tegen hitte

Een van die pilots is de aanleg van groen om hitte tegen te gaan. Locatie Spitsbrug in Afferden heeft een aantal snelgroeiende bomen en diverse borders met planten aangelegd. De locatie heeft een grote binnenplaats en rondom een flinke tuin. Het is er snel warm, omdat er geen natuurlijke beschutting is. Daarvoor was een oplossing nodig.

Het groen is bedoeld om lekker in te ontspannen, maar vooral ook om bij hitte voor de broodnodige natuurlijke schaduw te zorgen. Samen met het team en een lokale hovenier is een plan gemaakt.

Begeleider Dennis Verheijen: “Aan de achterkant van de woningen is de meeste zon. Daar was eigenlijk alleen gras. Daar zijn mooie bloemenborders en flinke bomen gekomen. Die zorgen voor natuurlijke schaduw buiten, maar ook binnen.” Het is een inspiratie voor andere locaties.

Duurzaamheid-Locatie-Spitsbrug-Afferden.jpg


Accepteer cookies voor chat