Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Jaarbeeld 2020

 • Een bijzonder jaar (Raad van bestuur)

  Het coronavirus zorgde ervoor dat we de manier waarop we mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij een fijn en betekenisvol leven, moesten aanpassen. We zijn trots op ieders doorzettingsvermogen; op hoe alle collega's, cliënten en verwanten dit samen hebben aangepakt. En op alles wat we met elkaar wisten te realiseren.

  Lees meer
 • Het jaar 2020 in beeld
  Het jaar 2020 in beeld

  Alle bijzondere en mooie videobeelden van dit jaar komen samen in één beeldverslag.

  Lees verder
 • De impact van het coronavirus

  Het coronavirus had in 2020 een ongekende invloed op Dichterbij. Op alle cliënten, hun verwanten en medewerkers. We pasten ons aan deze nieuwe werkelijkheid aan en leerden er ook van. Daarnaast ontstonden er veel mooi initiatieven.

  Lees verder
 • Het jaar 2020 in cijfers

  Informatie over onze locaties, cliënten en medewerkers, aangevuld met het financieel resultaat.

  Lees verder
 • Kwaliteit en veiligheid van zorg

  Methodieken zoals relatiegericht werken en dynamisch verbinden helpen om de kwaliteit van leven van cliënten verder te verhogen. De rol van regiebehandelaren heeft een positieve invloed op de kwaliteit van zorg.

  Lees verder
 • De plannen voor 2021

  Ook in 2021 houden we vast aan onze koers en ambities. De focus ligt op 7 thema’s.

  Lees verder
 • Leven en werken vanuit de Ode

  Alle inspanningen, initiatieven en projecten die bijdragen aan een betekenisvol leven van de cliënt hebben we gebundeld in het programma Leven en werken vanuit de Ode. Door de samenhang ontstaat steeds meer een Dichterbij-gevoel.

  Lees verder
 • Binden en boeien van medewerkers

  De krapte op de arbeidsmarkt is uitdagend voor zorgorganisaties. Via een grote wervingscampagne hebben we toch veel nieuwe collega’s weten te vinden. Ook lukt het steeds beter om mensen vast te houden.

  Lees verder
 • Technologische ontwikkelingen

  Technologie maakt het leven van cliënten vrijer, veiliger, leuker en/of gezonder. En het maakt het werk van medewerkers makkelijker en efficiënter. Sommige e-health-, domotica-, ICT-ontwikkelingen zijn door het coronavirus in een stroomversnelling gekomen.

  Lees verder
 • Nieuw woon- en leefconcept Horst

  Cliënten en medewerkers hebben ontzettend veel talenten. We helpen graag om die tot bloei te laten komen. Bijvoorbeeld in nieuwe woon- en leefconcepten.

  Lees verder
 • Invoering Wet zorg en dwang

  Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan. Hierin staan de regels voor het toepassen van onvrijwillige zorg. Dichterbij vindt dat alle zorg, vrijwillig én onvrijwillig, bij moet dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

  Lees verder
 • 24-uurs zorgketen

  Om 7 dagen per week, 24 uur per dag de beste zorg te kunnen geven, is een goede afstemming nodig tussen wonen, dagbesteding en nachtzorg. De focus ligt op de nachtrust van de cliënt, niet op de nachtzorg.

  Lees verder
 • Wetenschap en onderzoek

  Dichterbij investeert in de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijk onderbouwde kennis en kunde. In 2020 zijn 2 promotieonderzoeken afgerond. Ook zijn onderzoeken gedaan naar de impact van het coronavirus en is er gewerkt aan een trainingsprogramma en platform.

  Lees verder
 • Duurzaamheid

  Duurzaam ondernemen wordt ook voor Dichterbij steeds belangrijker. Het verbeteren van het welzijn van mens en milieu zijn de centrale uitgangspunten in de verduurzamingsopgave die voor ons ligt.

  Lees verder
 • De financiële situatie in 2020

  Het financiële resultaat over 2020 is positief. De maatregelen die we door corona hebben moeten nemen, hadden veel impact op cliënten en medewerkers, maar ook op processen en financiën.

  Lees verder
 • Jaarrekening

  De financiële verslaggeving over 2020

  Lees verder

Accepteer cookies voor chat