Naar inhoud
Coronavirus, actuele ontwikkelingen en maatregelen: Coronavirus Lees meer

Binden en boeien van medewerkers

De krapte op de arbeidsmarkt is uitdagend voor zorgorganisaties. Ook voor Dichterbij. Toch hebben we veel nieuwe collega’s weten te vinden en lukt het ons steeds beter om mensen vast te houden. De campagne Dichterbij en !K werkt: potentiële kandidaten weten ons beter dan voorheen te vinden. Interne activiteiten hebben ervoor gezorgd dat het aantal vertrekkende medewerkers in 2020 daalde.

Alleen met goede medewerkers kunnen we mensen met een verstandelijke beperking een betekenisvol leven geven. Maar er zijn veel vacatures binnen de zorgsector, het vinden van de juiste medewerkers is een uitdaging. Daarom is het belangrijk dat wij een fijne werkgever zijn, dat uitstralen én waarmaken. Op die manier zijn we aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers en kunnen we collega’s behouden.

Talenten vinden

Door het coronavirus kwam de zorg prominent in beeld. Dat is voor de beeldvorming van de zorgsector positief geweest. Maar het komt vooral door de grote arbeidsmarktcampagne Dichterbij en !K dat mensen een stijgende belangstelling hebben in werken bij Dichterbij.

In de campagne vertellen collega’s trots over hun werk en daardoor is onze zichtbaarheid en naamsbekendheid vergroot. Dit heeft ertoe geleid dat meer kandidaten (ook uit andere windstreken) op vacatures reageren. Ook zijn diverse zeer moeilijk vervulbare vacatures ingevuld.

Instroom vergroten door samenwerken

Om sneller te handelen en de instroom van nieuw talent te vergroten, zijn zorgteams en recruiters meer met elkaar verbonden. Zorgteams voelen zich meer gehoord, krijgen aandacht, advies en hulp bij de te vervullen vacatures. HR ondersteunt zorgteams bij de gesprekken met potentieel nieuw talent. Steeds vaker ook stellen het wervingsbureau en de regio’s gerichte (regionale) wervingsplannen op die aansluiten op Dichterbij en !K.

Meer zij-instromers

Mede door het coronavirus hebben we in 2020 meer zij-instromers mogen verwelkomen en is de eerste lesgroep zij-instromers gediplomeerd. Samen met OPPstap hebben we voor hen praktijkgerichte opleidingen ontwikkeld. In overleg met de praktijkopleider kiest de zij-instromer een opleiding die bij hem past. Tijdens de opleiding gaat hij direct aan de slag op een locatie van Dichterbij.

Binden van medewerkers

Het lukt ons steeds beter om aan te sluiten bij de wensen, behoeften en talenten van (potentiële) medewerkers. Denk aan een goede match tussen medewerker en werkplek, meer aandacht en nabijheid van de leidinggevende, de omvang van contracten en een betere roostering. 

Dit zorgde er in 2020 voor dat 10 procent minder medewerkers vertrokken zijn dan in 2018. 

In 2020 zijn we begonnen het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers te verbeteren. Dit warme welkom zorgt dat zij zich snel thuis voelen en een binding met de organisatie krijgen. Zodat er minder medewerkers vertrekken. 

Het programma bestaat uit een welkomstbijeenkomst, workshops, sessies én een app die in 2021 klaar is. Dit is een soort digitaal inwerkboek. Met de app gaan we ook informatie ophalen: bijvoorbeeld hoe de medewerker de introductieperiode ervaart en waar hij zich over verwondert.

Dichterbij200044 Headerbeeld volg 570x350 Jeffrey v1

Medewerkers tot bloei laten komen

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Het zorgt voor kwalitatief betere dienstverlening, voor vitale medewerkers en voor een betere binding met onze organisatie. Een nieuw te kiezen leermanagementsysteem gaat ons helpen om het ontwikkelingsaanbod steeds beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de medewerker. 

In 2021 openen we een vitaliteitsportaal: medewerkers vinden hier tests, trainingen, e-learnings en andere hulpmiddelen om aan hun vitaliteit te werken.

Stijging ziekteverzuim

In de eerste maanden van 2020 zette de daling in het ziekteverzuim door. Maar corona zorgde voor een stijging van het verzuim. In september 2020 bedroeg het voortschrijdend jaargemiddelde 6,95 procent, nog steeds lager dan het verzuim in 2018. 

Om het verzuim tegen te gaan, werken adviseurs duurzame inzetbaarheid, HR-adviseurs en managers intensief samen. Met name op het gebied van vroegtijdige signalering, psychische ondersteuning en (herstel)interventies. Om de ingezette lijn en continuïteit te borgen, is de samenwerking met arbodienstverlener Zorg van de Zaak verlengd met 3 jaar.

Dichterbij200044 Headerbeeld volg 570x350 Lisanne v1

Een aantrekkelijke werkgever

Accepteer cookies voor chat